Global Trends

Representatie en stereotypering in schoolboeken

Wat leren kinderen op een subtiele wijze over sociaal-maatschappelijke thema’s zoals gender en etniciteit?
maandag 25 nov 2019, 20.00
ma 25 nov 2019, 20.00
Studio

Wat leren kinderen op subtiele wijze over sociaal maatschappelijke thema’s zoals gender en etniciteit? Met deze vraag gingen het onderzoeksteam van het ‘Societal Challenges Lab’ van de Universiteit Leiden aan de slag en onderzocht de representatie en stereotypering van mannen, vrouwen en etnische minderheden in schoolboeken. Onderzoek uit het buitenland wijst namelijk uit dat vrouwen en etnische minderheden minder vaak voorkomen en vaker stereotype worden afgebeeld. Hoe zit dat in Nederland en wat betekent dat voor het wereldbeeld waarmee toekomstige generaties opgroeien?

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek gaan we met experts en belangstellenden in gesprek over diversiteit in het lesmateriaal. Wat is de stand van zaken en wat kan er worden verbeterd?

maandag 25 nov 2019, 20.00
Studio
Deze 94 mensen waren aanwezig