De Stad

Het net onder spanning

Hoe ontlasten we samen het Amsterdamse elektriciteitsnet?
dinsdag 15 okt 2019, 20.00
di 15 okt 2019, 20.00
IJ Zaal

De veranderingen op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen zorgen ervoor dat we steeds dichterbij en zelfs in huis ons steentje bij kunnen dragen. Deze vernieuwingen doen tegelijkertijd een groot beroep op het elektriciteitsnet in de stad. Om de toenemende vraag naar stroom te kunnen blijven leveren, is meer infrastructuur nodig. Maar ook anders omgaan met ons verbruik en keuzes maken zijn noodzakelijk. Hoe doen we dit? Wat is nodig om vooruit te blijven gaan? En hoe betrekken we bewoners hierbij? Samen met partners van Amsterdam Smart City zoals overheid, bedrijven en bewoners, gaan wij hierover in gesprek.

Energietransitie

De energietransitie zorgt voor een steeds groter wordende uitdaging. De vraag naar elektriciteit neemt toe naarmate de stad verduurzaamt. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur moet worden uitgebreid, maar ook dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt. In de schaarser wordende ruimte in de stad lijkt bovendien meer plek te moeten komen voor transformatorhuisjes en onderstations om in de elektriciteitsbehoefte te blijven voorzien.

Voor de beslissingen over de openbare ruimte worden bewoners steeds vaker betrokken. Zeker nu de Omgevingswet over twee jaar zal worden ingevoerd. Één van de dingen waar deze nieuwe wet voor moet zorgen is de ruimtelijke ordening dichter bij de burger te brengen. Hoe gaan we dit in de praktijk vormgeven? Op welke manier kunnen burgers hierbij worden betrokken?

Wat gaan we doen?

  • We beginnen met een introductie met Leonie van den Beuken, directeur van Amsterdam Smart City.
  • Met Erik Koldenhof, Afdelingshoofd Strategie bij Ruimte en Duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam, en Paul van Engelen, Regiolead Amsterdam bij Liander, gaan we in gesprek over de studie die de gemeente Amsterdam en Liander hebben gedaan naar het elektriciteitsnet. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? En wat zijn de vervolgstappen binnen deze uitdaging?
  • Falco Pieters, projectleider bij Stichting Wiek-II, zal ons vertellen over de stichting en de projecten waar zij mee bezig zijn. Op welke manier zijn zij in de regio Arnhem-Nijmegen bezig om het elektriciteitsnet te ontlasten?
  • Vervolgens gaan we met Falco PietersPeter Paul van Voorst, oprichter van Skoon Energy, en Marjolein Bot, Challenge Lead Energie bij de Amsterdam Economic Board, in gesprek over innovatie rondom het elektriciteitsnet. Waarom is dit nu nodig? Op welke manier heeft dit effect op het elektriciteitsnet? En op welke gebieden kunnen we innoveren om impact te maken?
  • We sluiten af met een panelgesprek met Dave van Loon, Adviseur stedelijke vraagstukken bij Kennisland, Melika Levelt, Projectleider Smart Mobility en Logistics bij de HvA, en Pauline Westendorp, mede-initiatiefnemer van 02025, over de Omgevingswet en participatie. Hoe kunnen we bewoners betrekken bij beslissingen over de openbare ruimte? Wat zijn het beste moment en de beste manier om dit te doen?

Amsterdam Smart City

Met hun open innovatieplatform jaagt Amsterdam Smart City (ASC) transities aan, waarbij mensen centraal staan. Met verschillende partners verkent, verbindt en versnelt ASC technologische en sociale innovatie projecten in steden om tot een toekomstbestendige Metropoolregio te komen. Op deze manier werkt ASC aan betere straten, buurten en steden. ASC werkt met een focus op openheid en transparantie, het centraal stellen van de bewoner en samenwerking tussen publieke en private partijen.

dinsdag 15 okt 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 58 mensen waren aanwezig