De Stad

Herman Tjeenk Willink roept op

Hoe organiseren we tegenmacht en tegenkracht om de grote vraagstukken van onze tijd op te lossen?
woensdag 15 mei 2019, 20.00
wo 15 mei 2019, 20.00
Grote zaal

In zijn boek 'Groter denken, kleiner doen' stelt Minister van Staat Herman Tjeenk Willink dat de wijze waarop de Nederlandse staat functioneert onvoldoende oplossing biedt voor de fundamentele problemen waarvoor we nu staan zoals het klimaatvraagstuk, de migratieproblematiek, de verscherpte maatschappelijke tegenstellingen, de groeiende ongelijkheid en de vermenging van boven- en onderwereld. Hij stelt dat de politiek steeds minder politiek is geworden en dat de maatschappelijke democratie, die noodzakelijk is voor en politieke democratie is verwaarloosd. Wat is er volgens hem nodig om dit te veranderen?

Op deze avond geeft Herman Tjeenk Willink zijn analyse over hoe de democratische rechtsorde kan worden gered. Een oproep aan burgerinitiatieven, professionals in de publieke sector en aan rechters om hun verantwoordelijkheid te nemen: neem je positie in, verhef je stem en ga het publieke debat aan. Hoe gaan we samen op zoek naar de antwoorden voor de fundamentele problemen door groter te denken en kleiner te doen?

Herman Tjeenk Willink verwierf in de loop der jaren als voorzitter van de Eerste Kamer en als vicepresident van de Raad van State de positie van boven de partijen staande adviseur van de regering. Hij was meermalen informateur van Nederlandse kabinetten, de laatste keer in 2017, bij de totstandkoming van kabinet-Rutte III. Sinds 2012 is Tjeenk Willink minister van Staat.

Albert Jan Kruiter is publisit en mede-oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Het IPW ontwikkelt nieuwe manieren om publieke waarde te realiseren tegen minder kosten. IPW doet actieonderzoek en ontwerpt en test nieuwe oplossingen en interventies.

Abdelhamid Idrissi is de oprichter van het project Studiezalen in Amstedam Nieuw-West. Een project waarbij jongeren kosteloos een rustige plek hebben om geconcentreerd hun huiswerk te maken onder deskundige begeleiding. Op die manier brengt hij verschillende mensen bij elkaar en wordt geprobeerd het netwerk van jongeren te vergroten. In 2018 werd Abdelhamid Idrissi uitgeroepen tot ‘Amsterdammer van het jaar’.

Debbie Dussel is lerares op basisschool de Bijlmerhorst. Naast docent is ze actief in het publieke debat. Onder andere op twitter waar ze zich vanuit haar vakgebied veelvuldig uitspreekt over onder andere het onderwijs.

Arre Zuurmond is de ombudsman van de metropool regio in Amsterdam. Hij was onder meer mede-oprichter en partner van onderzoeks- en adviesbureau PBLQ Zenc, Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden, Universitair hoofddocent aan de TU Delft en Oprichter (en wetenschappelijk directeur) bij de Kafkabrigade.

 

woensdag 15 mei 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 181 mensen waren aanwezig