De Stad

Grote GGZ-vriendelijke Gemeente

Presentatie plan ‘Publieke Psychische Gezondheid’. Hoe maak je een buurt GGZ-vriendelijk?
woensdag 15 jan, 20.00
wo 15 jan, 20.00
Workspace

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is aan verandering toe. Herstellen van een psychisch probleem doe je namelijk niet in het behandeluur bij de psychiater, maar thuis en in de buurt. Vanavond presenteert netwerk GGZ Vriendelijke Gemeente het plan 'Publieke Psychische Gezondheid', een nieuwe benadering van de GGZ waarin de buurt en huisvesting een cruciale rol spelen. Over dit plan gaan we vanavond graag met u in gesprek. Hoe ziet de GGZ-vriendelijke gemeente eruit?

Wat gaan we doen:

De avond wordt geopend door Jack van de Kruijs (initiatiefnemer van GGZ-vriendelijke gemeente). Hij licht het plan ‘Publieke Psychische Gezondheid’ toe en deelt de bevindingen van verschillende bijeenkomsten die door het hele land hebben plaatsgevonden de afgelopen weken. Harro Lubrujere (bestuurder Kringwijs) zal ingaan op de samenleving die aan zet is. Karlijn Roex (socioloog en auteur van het boek ‘In verwarde staat’) gaat hier op door. Er wordt vaak gezegd dat verwarde personen een ‘bedreiging’ zijn voor de samenleving. Karlijn draait deze vraag om: zijn verwarde personen nog wel veilig in onze samenleving? Michael Milo zal daarnaast nog ingaan op Nieuwe GGZ: Samen Beter.

Dialoog 
Vervolgens kunt ook u reageren op de inhoud van het plan ‘Publieke Psychische Gezondheid’ en gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van de GGZ. Om tot concrete acties te komen, wordt het plan aangeboden aan Jan Overweg (landelijk projectleider Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bij ZonMw).

Dit programma is tot stand gekomen i.s.m. de Kennisgroep Personen met Onbegrepen Gedrag, ondersteund door Cliëntenbelang. 

woensdag 15 jan, 20.00
Workspace
Deze 54 mensen waren aanwezig