De Stad

De ziel van de stad

Hoe bouw je een stad, wijk of buurt, waar iedereen zich thuis voelt?
maandag 28 okt 2019, 20.00
ma 28 okt 2019, 20.00
Grote zaal

Door een divers aanbod van wonen, werken en recreatie is de aantrekkingskracht van steden enorm. Deze populariteit gaat echter gepaard met snel stijgende huizenprijzen, verdrukking van lokale ondernemers en maatschappelijke voorzieningen, zoals broedplaatsen en scholen. Hierdoor ligt verlies van sociale samenhang en een eenzijdige opzet van steden op de loer. Hoe ontwikkel je een stad voor iedereen? Een plek met een balans tussen wonen, werken, ontspannen, commerciële, culturele en maatschappelijke voorzieningen, met ruimte voor het onverwachte, vernieuwing en innovatie? Wat is en maakt de ziel van de stad?

  • Als bouwmeester voor de stad Leiden en gebiedsontwikkelaar AM heeft Hilde Blank een unieke kijk in de keuken gekregen bij partijen die zich bezig houden met stadsontwikkeling. Vanuit haar praktijkervaring als directeur bij BVR en de prijsvraag ‘AM I Included?’ schreef ze het boek ‘Samen Stad Maken’. Met haar blikken we terug op een aantal decennia gebiedsontwikkeling.
  • Houder van de Van Eesteren Fellowship, architect, stedenbouwkundige en politiek wetenschapper Caroline Newton focust zich op de connectie tussen sociale processen en de gebouwde omgeving. Hoe ziet volgens haar de rechtvaardige en informele stad eruit?
  • Wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Duurzaamheid, Klimaat en Energie bij de gemeente Amsterdam Marieke van Doorninck, buigt zich over de vraag welke invulling de steeds schaarster wordende ruimte in Amsterdam moet krijgen nu de stad sterk verdicht. Hoe probeer je een stad te zijn voor iedereen?
  • Oud politicus en programmamaker Felix Rottenberg keert in de documentaire ‘Terug naar de Akbarstraat’ na 20 jaar terug naar de wijk die ooit te boek stond als ‘de slechtste wijk van Nederland’. Door het slopen van slechte woningen en terugbouwen van middeldure huur- en koop woningen is er geprobeerd de wijk te revitaliseren. Statistisch gezien werkt dit, maar in de praktijk mengen oude en nieuwe bewoners nauwelijks, waardoor de tweedeling wordt versterkt. Hoe zorg je ervoor dat oude en nieuwe bewoners en ondernemers elkaar versterken zonder elkaar te verdrukken?
  • Gebiedsontwikkelaars spelen een belangrijke schakel in het creëren van onze leefomgeving. Directeur Noordwest bij ontwikkelaar AM Peter Heuvelink werkt volgens het principe ‘I AM YOU’ waarbij hij samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie aan ontwikkelingen werkt. Hoe probeert hij betekenisvolle plekken te creëren?
  • Architectuurhistoricus Marinke Steenhuis is expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen.
  • Volgens Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt, is de stad een emancipatie machine. Ongeschoold, zonder baan en partner kom je de stad in, waarna je geschoold, met een goede baan en met partner en kind de stad weer verlaat. Volgens Daan profiteren groepen die lijden aan vervoersarmoede hier het minst van. Hoe zorg je voor voldoende menging in het fysieke en sociale domein in buurten en wijken?
  • Minouche Besters is partner bij Stipo en is betrokken bij stedelijke gebiedsontwikkeling, placemaking en processen van co-creatie en zelforganisatie. Vanuit haar ervaring schreef zij het boek ‘OUR CITY? Countering Exclusion in Public Space’ en vertelt hier meer over.
  • Amsterdamse Stadsdichter Gershwin Bonevacia geeft talloze onderwerpen op poëtische wijze vorm. Hij verzorgt de afsluiting van de avond met een voordracht over de ziel van de stad.
maandag 28 okt 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 243 mensen waren aanwezig