Global Trends
FNV en IISG presenteren

De Lage Lonen Show

Over achterblijvende lonen, perverse regelingen en goedkope arbeid.
donderdag 9 mei 2019, 20.00
do 9 mei 2019, 20.00
IJ Zaal

Je leest er met regelmaat over in kranten en op internet. Mensen met lage inkomens gaan er amper op vooruit, denk bijvoorbeeld aan de medewerkers in distributiecentra, winkels, scheepsbouw en de transport. Wie profiteert er dan wel van de goedkope arbeid van zowel arbeidsmigranten als lokale krachten? Wat zijn de achterliggende mechanismen om deze loonkosten te drukken? Of wat te denken van de subsidieregelingen zoals de #Primarkpremie waarbij bedrijven subsidie krijgen voor medewerkers die op of net boven het minimumloon betaald krijgen. Als deze bedrijven de lonen verhogen, dan raken zij hun subsidiegeld kwijt. In de Lage Lonen Show gaan wetenschappers, politici en vakbondsmensen met elkaar in gesprek over loonontwikkeling in Nederland en opmerkelijke overheidsregelingen die de problemen op de arbeidsmarkt eigenlijk meer lijken te vergroten dan te verkleinen.

“Sinds 2014 is de economie flink aangetrokken, maar stijgen de lonen jaarlijks een stuk minder dan vóór de crisis. Gemiddeld nemen de lonen nauwelijks meer toe dan de inflatie, die de afgelopen jaren ook al historisch laag was.
Centraal Plan Bureau (CPB) van eind november 2018

Flexibele arbeid blijkt een groot deel van de economische fluctuaties op te vangen. De lonen zijn hierdoor juist minder gevoelig voor de stand van de economie: als het economisch slecht gaat, daalt de loongroei minder en als het beter gaat is de loonstijging kleiner. Wanneer de economie aantrekt, worden relatief veel werknemers op een tijdelijk contract aangenomen en relatief veel uitzendkrachten ingezet. Omdat zij gemiddeld een lager loon hebben, remt dit de gemiddelde loongroei op nationaal niveau.

Tijdens een recessie werkt dit andersom: dan verliezen tijdelijke werknemers en uitzendkrachten als eersten hun baan en zwakt de gemiddelde loongroei minder af. Uit het onderzoek van het CPB blijkt niet dat flexibilisering tot structureel lagere lonen heeft geleid. Ook voor andere factoren zoals globalisering, technologische vooruitgang en marktmacht wordt geen eenduidig effect op de loonontwikkeling gevonden.”

Werkgevers beschikken over tal van fiscale sluiproutes. Het zijn substantiële verdienmodellen voor grote bedrijven en uitzendbureaus. Hoe werken de regelingen precies? Hoe komen we af van de perverse prikkels die lonen laag houden? En hoe zorgen we ervoor dat arbeid weer gewaardeerd wordt volgens sociale standaarden die we in de afgelopen eeuw samen hebben opgebouwd?

En hoe zit het met overheidsregelingen die de problemen op de arbeidsmarkt eigenlijk meer lijken te vergroten dan te verkleinen? Wat te denken bijvoorbeeld van de #Primarkpremie, of zoals de regeling officieel heet, lage-inkomensvoordeel (LIV). Bedrijven krijgen subsidie voor medewerkers die op of net boven het minimumloon betaald krijgen. Als deze bedrijven de lonen verhogen, dan raken zij hun subsidiegeld kwijt.

https://youtu.be/L2b7l-yEm5Y

 

donderdag 9 mei 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 82 mensen waren aanwezig