De Stad

Coöperatief Amsterdam

Wethouder Rutger Groot Wassink, stadmakers en ambtenaren over een meer democratische, participatieve stad.
dinsdag 26 mrt 2019, 20.00
di 26 mrt 2019, 20.00
Grote zaal

"Het vastleggen van buurtrechten, invoeren van buurtbegrotingen en -budgetten, en waar mogelijk in co-creatie met maatschappelijke partners en burgers nieuw beleid ontwikkelen": de plannen van de gemeente Amsterdam op het gebied van democratisering en participatie zijn ambitieus te noemen. Hoe worden deze ambities in de komende jaren (verder) uitgerold, hoe ondersteunen deze plannen de vele bestaande burgerinitiatieven en co-creatie projecten in de stad; en wat is er nodig om de komende jaren de basis te leggen voor een coöperatieve stad? Een jaar na de verkiezingen presenteert wethouder Rutger Groot Wassink zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad. Daarnaast geven verschillende stadmakers vanuit gemeente en maatschappij een update over hun ervaringen met al lang(er)lopende co-creatie projecten in Amsterdam.

Tijdens dit programma presenteert wethouder Rutger Groot Wassink zijn Uitvoeringsagenda Democratisering en participatie voor de stad Amsterdam: welke informatie is het afgelopen jaar opgehaald, hoe gaat de gemeente haar plannen de komende jaren (verder) omzetten in concrete acties, en hoe verhoudt deze agenda zich ten opzichte van de praktijk in de stad?

Daarnaast krijgen we een update van een aantal stadmakers uit de gemeente en maatschappij, over de projecten die zij al langere tijd uitvoeren. Welke stappen zijn er gemaakt, wat zijn de opgedane inzichten, en hoe verhoudt de Agenda Democratisering zich tot het werk van deze stadmakers in de stad?

© Peter Both.

Update #1: Plein ’40-’45

Als tweede plein van Nieuw West is Plein ’40-’45 dé ontmoetingsplek voor een grote groep bewoners en bezoekers. Maar het plein functioneert niet optimaal: er is eenzijdigheid in het winkel- en marktaanbod, de openbare ruimte is niet op orde en mist een heldere beeldtaal. Daarom trekt een groeiende coalitie van gebruikers van het plein (bewoners, ondernemers, professionals van de gemeente, winkelverhuur en woningvastgoed) met elkaar op, om op co-creatieve wijze aan de toekomst en leefbaarheid van het plein te werken.

Daarnaast is Plein ’40-’45 sinds begin 2018 de experimenteerruimte voor LabGov Nederland (Laboratorium for the Governance of the Commons Nederland), waar middels de Italiaanse Co-City methode bestaande activiteiten op en rond het plein worden versterkt, en krachtige nieuwe coalities worden gevormd.

Een update door o.a. Redouan Boussaid (omgevingsmanager Plein ’40-’45), Jeroen Jonkers (Projectmanager Vernieuwing Plein ’40-’45), Melissa Valk (coalitie Wij Zijn Plein ’40-’45) en Ahmet Can (voorzitter BIZ Plein ’40-’45 winkeliersvereniging).

© Hart voor de Kbuurt.

Update #2 K-buurt

In de Kbuurt in Amsterdam Zuid-Oost, waar begin 2018 nog een participatiestaking werd uitgeroepen door de bewoners vanwege de top-down opzet en uitvoer van het participatietraject van de gemeente, werd eind 2018 voor het eerst in een ontwikkelbuurt het participatieproces door de bewoners zelf vormgegeven. Dit gebeurde binnen een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Stichting !WOON en het bewonerscollectief Hart voor de Kbuurt.

De 610.000 euro die voor de Kbuurt beschikbaar was gesteld (bestemd voor het doorvoeren van fysieke verbeteringen in de openbare ruimte), werd verdeeld over de ideeën die Hart voor de Kbuurt in de buurt had opgehaald. Niet door klassieke inspraakavonden te organiseren, maar door de buurt in te gaan om de wensen van de mensen te horen en het zelf-organiserend vermogen in de buurt te verhogen. Bijna alle (75) aangedragen werkbare ideeën, variërend van het plaatsen van bankjes, speeltuinen en verlichting op straat, kunnen worden uitgevoerd, met en voor de bewoners.

Een update door o.a. Mike Brantjes (Hart voor de Kbuurt), Dirk de Jager (Stadsdeelbestuurder Zuid-Oost) en Saskia Bosnie (Sabo advies bewonersparticipatie).

© Mostafa El Filali

Update #3 Lucas Community

In maart 2019 kondigt de Lucas Community in Osdorp (Nieuw-West) aan de gemeente uit te dagen via een Right to Challenge: een maatregel waarbij bewoners een taak van de gemeente overnemen, een plan vormgeven en het werk zelfstandig uitvoeren of aansturen.

De aanleiding is: de aanwezigheid van ratten in de wijk, en de gezondheidsrisico’s en overlast die daarbij komt kijken. Binnen de community is kennis genoeg om tot een nieuwe plan van aanpak te komen, vanuit een integrale benadering (zorg voor verwaarloosd groen, werken aan gedragsverandering onder bewoners, tegengaan van zwerfvuil en starten met alternatieven voor het plaatsen van gif in de openbare ruimte). Een uitnodiging staat uit sluit naar GGD, stadsdeel, stad en woningcorporatie om mee te denken over de plannen en te kijken waar geld, middelen en expertise kunnen worden toegevoegd.

Een update door: Mostafa el Filali (pionier van de Lucas Community).

dinsdag 26 mrt 2019, 20.00
Grote zaal
Deze 208 mensen waren aanwezig