Wonen voor Iedereen

De Amsterdamse woningcorporaties bouwen mee aan Amsterdam, al meer dan honderd jaar. Hun bijdrage is het bouwen, verhuren en onderhouden van betaalbare woonruimte in leefbare wijken. In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gingen de Amsterdamse woningcorporaties in een aantal programma’s in gesprek met Amsterdammers, de politiek en woonexperts. Hoe ziet de toekomst van de sociale huursector eruit en hoe pakken we de grote uitdagingen van deze tijd aan?

Inhoudsopgave
Stad van alle Amsterdammers

Het position paper 'Stad van alle Amsterdammers' vormt de basis van de programmareeks 'Wonen voor iedereen' in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen. In de paper zetten de woningcorporaties de uitdagingen uiteen waar de stad de komende tijd voor staat en geven zij handvatten om meer betaalbare woningen te realiseren voor mensen met lage en middeninkomens.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vonden in Amsterdam de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment waarop de Amsterdammer kan kiezen voor een goed woonbeleid. Wonen was hét thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Bekijk hier de programma's naar aanloop van de verkiezingen terug.

Leefbaar
Leefbaar
Duurzaam Wonen voor Iedereen
De gebouwde omgeving levert een relatief grote bijdrage aan de landelijke CO2-uitstoot. Omdat corporaties zo’n groot deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van die uitstoot. Maar de middelen van corporaties zijn beperkt. Dit zijn immers de middelen die de huurders kunnen opbrengen. Hoe financieren we de verduurzaming van de sociale huursector? Hoe ontzien we sociale huurders?
Veerkrachtige Buurten
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke opgave van corporaties, gemeente en andere organisaties in de buurt. Hoe richten we die samenwerking in? Hierover gaan we vanavond in gesprek aan de hand van de verhalen uit twee Amsterdamse buurten: de Banne in Noord en de Dapperbuurt in Oost. Welke lessen trekken we uit deze buurten?
Crisismaatregelen voor de wooncrisis
De woningnood is groot en de betaalbaarheid van wonen staat onder druk. We hebben het al lang over de wooncrisis, maar echte crisismaatregelen lijken tot dusver uit te blijven. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht formeren we vanavond een (fictief) Wooncrisis Team. Welke crisismaatregelen kunnen we nemen in de sociale huursector? De uitkomsten van dit programma nemen we mee naar het verkiezingsdebat in 2022.
Het Grote Woondebat
Méér woningen. Duurzame woningen. Betaalbare woningen. En een buurt waarin je je thuisvoelt. Wonen was hét thema van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Wat zijn de issues? Welke keuzes moeten we maken? Waar liggen de verschillen tussen de politieke partijen en hoe krijgen ze de Amsterdammer aan hun kant?
Pakhuis de Zwijger Podcast #113: Anne-Jo Visser

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Anne-Jo Visser: de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar
Kijk andere programma's

Herbekijk hier de programma's over huisvesting.

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar
Thuis voelen in een veranderende buurt
Verandering in de stad is onvermijdelijk. Er wordt bijgebouwd, verdicht en soms is sloop en nieuwbouw noodzakelijk. Door deze stedelijke vernieuwing komt het thuisgevoel van ‘oorspronkelijke’ bewoners onder druk te staan die hun buurt zien veranderen, terwijl gemeente en corporaties juist proberen te handelen vanuit bewonersbelangen. Hoe verbinden we deze perspectieven? En hoe stellen we de belangen van bewoners centraal in de plannen? Hierover gingen we in gesprek aan de hand van het boek ‘Wij zijn de stad’ van Floor Milikowski.
Overstappen op het warmtenet
In 2040 wil de Gemeente Amsterdam aardgasvrij zijn. Voor een groot deel van de stad worden warmtenetten als beste alternatief gezien. Dit betekent dat duizenden sociale huurwoningen de komende jaren aangesloten worden op het warmtenet. De Amsterdamse woningcorporaties, de gemeente en een aantal warmtebedrijven hebben hiervoor de handen ineengeslagen. Dit kan echter alleen in samenwerking met bewoners. Hoe ziet die samenwerking eruit? Wat betekent de aansluiting op het warmtenet voor jou als bewoner? In hoeverre is warmte een goed alternatief? Hoe zit het met de betaalbaarheid?
Verkiezingsspecial wonen in de MRA
Vanavond gaan we in gesprek met de politieke partijen over hun plannen op het gebied van wonen. Wat kan het nieuwe kabinet doen om het woningtekort op te lossen? En de sociale ongelijkheid en achteruitgang van wijken te helpen oplossen? Wie gaat het verduurzamen van woningen betalen? Hoe zorgen we ervoor dat de rekening niet bij huurders terecht komt? Welke invloed hebben de landelijke plannen voor de Metropoolregio Amsterdam? Over deze actuele en prangende dilemma’s gaan we vanavond in gesprek. En we gaan opzoek naar oplossingen: over welke zaken worden de partijen het nu al eens?