Wonen voor iedereen

In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaan de Amsterdamse woningcorporaties in een aantal programma’s in gesprek met Amsterdammers, de politiek en woonexperts. Hoe ziet de toekomst van de sociale huursector eruit? En wat moet er in het nieuwe collegeakkoord zodat iedereen op een fijne manier in Amsterdam kan blijven wonen? In dit dossier vind je de afleveringen terug.

Inhoudsopgave
Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart 2022 vinden in Amsterdam de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment waarop de Amsterdammer kan kiezen voor een goed woonbeleid. Het position paper 'Stad van alle Amsterdammers' vormt de basis van de programmareeks 'Wonen voor iedereen' in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Leefbaar
Leefbaar
Position paper 'Stad van alle Amsterdammers'
In het position paper 'Stad van alle Amsterdammers' zetten de woningcorporaties de uitdagingen uiteen waar de stad de komende tijd voor staat en geven zij handvatten om meer betaalbare woningen te realiseren voor mensen met lage en middeninkomens.
Duurzaam Wonen voor Iedereen

De gebouwde omgeving levert een relatief grote bijdrage aan de landelijke CO2-uitstoot. Omdat corporaties zo’n groot deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van die uitstoot. Maar de middelen van corporaties zijn beperkt. Dit zijn immers de middelen die de huurders kunnen opbrengen. Hoe financieren we de verduurzaming van de sociale huursector? Hoe ontzien we sociale huurders?

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar
Kijk hier aflevering 1 terug: Duurzaam wonen voor iedereen
Hoe zorgen we ervoor dat sociale huurders niet opdraaien voor de verduurzamingskosten?
Achtergrondinformatie thema duurzaamheid
Gerelateerde onderzoeken en nieuwsartikelen
Veerkrachtige Buurten

Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke opgave van corporaties, gemeente en andere organisaties in de buurt. Hoe richten we die samenwerking in? Hierover gaan we vanavond in gesprek aan de hand van de verhalen uit twee Amsterdamse buurten: de Banne in Noord en de Dapperbuurt in Oost. Welke lessen trekken we uit deze buurten?

Leefbaar
Leefbaar
Crisismaatregelen voor de wooncrisis

De woningnood is groot en de betaalbaarheid van wonen staat onder druk. We hebben het al lang over de wooncrisis, maar echte crisismaatregelen lijken tot dusver uit te blijven. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht formeren we vanavond een (fictief) Wooncrisis Team. Welke crisismaatregelen kunnen we nemen in de sociale huursector? De uitkomsten van dit programma nemen we mee naar het verkiezingsdebat in 2022.

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar
Kijk hier aflevering 3 terug: Crisismaatregelen voor de wooncrisis
Vanavond formeren we het Wooncrisis Team (het Outbreak Management Team voor de wooncrisis) en gaan we op zoek naar oplossingen voor de sociale huursector.
Pakhuis de Zwijger Podcast #113: Anne-Jo Visser

In deze podcast spreekt Annick van Rinsum met Anne-Jo Visser: de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar