De gebouwde omgeving levert een relatief grote bijdrage aan de landelijke CO2-uitstoot. Omdat corporaties zo’n groot deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van die uitstoot. Maar de middelen van corporaties zijn beperkt. Dit zijn immers de middelen die de huurders kunnen opbrengen. Hoe financieren we de verduurzaming van de sociale huursector? Hoe ontzien we sociale huurders?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Wat gaan we vanavond doen?

Vanavond gaan we in gesprek over de knoppen waaraan we kunnen draaien om de energietransitie in de sociale huursector betaalbaar te houden – voor corporaties én huurders. In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan de Amsterdamse woningcorporaties in gesprek met Amsterdammers en woonexperts in de reeks ‘Wonen voor iedereen’ . Wat moet er in het nieuwe collegeakkoord komen? En wat geven we de nieuwe minister van wonen mee als die er komt?

Dit gaan wij behandelen aan de hand van de volgende vragen: wat is er volgens bewoners nodig om de verduurzaming van de sociale huursector betaalbaar te houden? En hoe kunnen we volgens woningcorporaties een betaalbare energietransitie bevorderen?

Hierover gaan we in gesprek met:

  • Hielke Ploeg (programmamedewerker ontwikkelbuurten en aardgasvrij bij Stichting !Woon)
  • Peter Weppner (bestuursvoorzitter Federatie Amsterdamse Huurderskoepels & Stichting Huurders Ymere Amsterdam)
  • Koen Straver (social scientist & onderzoeker bij TNO, hij deed onderzoek naar energiearmoede & de energietransitie)
  • Frank van der Veek (beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid bij de AFWC)
  • Imme van Dijk (adviseur strategie duurzaamheid bij Woningstichting Rochdale)
  • Pablo van der Laan (adviseur Strategie, Beleid en Innovatie Ymere)
Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
Mediapartners
ProgrammareeksWonen voor iedereen

Hoe ziet de toekomst van sociale huur eruit? Een reeks gesprekken in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen.