Hoe versterken we onze natuur?

Duingebieden, bossen, polders, rivieren, heuvellandschap en zee: in Nederland is van oorsprong veel variatie aan natuur te vinden. Helaas bestaat nog maar 14% van ons landoppervlak uit natuurgebied. Spoor- en autowegen versnipperen het landelijke ecosysteem. Het Noordzeekanaal wordt steeds zouter. Door intensief landbouwgebruik en uitbreiding van de stedelijke omgeving neemt de biodiversiteit drastisch af. Hoe kunnen we dit tij keren? In samenwerking met Provincie Noord-Holland kijken we naar manieren om onze natuur te versterken.

Een gezond ecosysteem draagt bij aan een rijke biodiversiteit in het land. Groene aders zijn daarnaast noodzakelijk om Nederland duurzaam en klimaatbestendig te maken. Wateropslag, verkoeling en verbetering van luchtkwaliteit zijn essentieel in de stad van de toekomst. Ook bevordert een groene omgeving sociaal contact en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Een groen verbonden landschap is belangrijk voor het klimaat, ons ecosysteem en voor menselijk geluk.

Hoe creëren we weer ruimte voor de natuur? Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven. De woningnood, de energietransitie, intensieve landbouw en de groeiende stedelijke omgeving eisen een plek in het landschap. Welk beleid is nodig voor een natuurinclusief Amsterdam? Hoe versterken we de natuurnetwerken in onze provincie? Hoe maken we Nederland groen en klimaatbestendig? In deze serie onderzoeken we op welke manier we onze natuur kunnen versterken.

Inhoudsopgave
Aflevering 1: De terugkeer van onze natuur

Door de voortdurende verstedelijking van ons land is het beheer en herstel van de Nederlandse natuur belangrijker dan ooit. Jarenlang hebben steden, (spoor-) wegen en landbouw natuurgebieden doorsneden en versnipperd. Om dit tegen te gaan legt nu eenendertig jaar het Natuurnetwerk Nederland (NNN) de verbinding tussen natuurgebieden om zo de leefgebieden van planten én dieren te vergroten en te versterken. Wat zijn de lessen van ruim drie decennia NNN? Hoe gaat het met onze natuur en met de biodiversiteit? Daarover gaat de eerste aflevering van de miniserie Groen Verbonden over natuur in Noord-Holland.

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Het programma
Terug- en vooruitkijken op ruim drie decennia Natuurnetwerk Nederland. Wat zijn de lessen voor de toekomst?
In gesprek met
In dit programma spreken we met specialisten over Natuurnetwerk Nederland.
Paddenstoelenwandeling door de Schoorlse Duinen
Zondag 24 oktober gingen deelnemers van het programma 'De terugkeer van onze natuur' de Schoorlse Duinen in. Er zijn veel mooie paddenstoelen gespot!
Aflevering 2: De krappe jas van het Noordzeekanaal

Het Noordzeekanaal is niet alleen de economische en nautische ruggengraat van Noord-Holland, het is ook essentieel voor waterberging en waterafvoer. Daarnaast is het ook een bron van biodiversiteit in onze provincie. Al deze verschillende functies vechten om ruimte binnen de kades van het kanaal. Wat is nodig om dit ruimtevraagstuk op te lossen?

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Het programma
Hoe maken we ruimte voor alle verschillende functies binnen het Noordzeekanaal?
Excursie naar SHIP
Op 12 december trokken we vanuit Pakhuis de Zwijger naar de sluizen van IJmuiden om alles over te leren over de bouw van de grooste zeesluis van de wereld. Deelnemers van het programma ‘De krappe jas van het Noordzeekanaal’ werden uitgenodigd voor een rondleiding door SHIP, het informatiepunt dat gespecialiseerd is het sluizencomplex en het Noordzeekanaalgebied.
Aflevering 3: Biodiversiteit onder druk: hoe verbinden we onze natuur?

Biodiversiteit staat wereldwijd, ook in Noord-Holland, onder druk. Dit komt onder andere door de invloed van verstedelijking en infrastructuur op de versnippering van natuurlandschap. Ondanks een brede ambitie om de ecologische balans in Noord-Holland te herstellen, neemt de biodiversiteit na jaren van stijging sinds 2010 af. Wat brengt onze provincie uit ecologische balans en hoe herstellen en versterken we de biodiversiteit? Hierover gaan we in deze derde aflevering van Groen Verbonden in gesprek.

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Aflevering 4: Tussen Amsterdam en Mauritanië: een avond over trekvogels

Jaarlijks trekken miljoenen vogels heen en weer tussen hun noordelijke broedgebieden en overwinterplekken in het zuiden. Veel van deze trekvogels maken op een bepaalde manier gebruik van het Nederlandse landschap. Welke rol spelen het Noord-Hollandse polderlandschap en natuurgebieden in de vogeltrek? Welke gebieden doen de vogels aan op hun weg naar het zuiden en waar overwinteren ze? Hoe staan al die verschillende gebieden ervoor? En hoe ziet de toekomst van vogeltrek er uit met alle gevolgen van klimaatverandering aan de horizon? We spreken er over in deze aflevering van Groen Verbonden.

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Aflevering 5: Het gezouten landschap

De komende jaren krijgen we steeds meer te maken met verzilting in Nederland. Oftewel, het toenemen van het zoutgehalte in de bodem. Door een stijgende zeespiegel en ingrepen in het watersysteem wordt de grond onder onze voeten steeds zouter. Dit heeft gevolgen voor het grondwater, het landschap, de manier waarop we landbouw kunnen voeren en hoe wij gebruik kunnen maken van ons landschap. Hoe gaan we de komende jaren om met dit fenomeen? Hoe kunnen we onze krachten bundelen om dit proces in goede banen te leiden? Hierover gaan we tijdens deze aflevering van Groen Verbonden in gesprek.

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Aflevering 6: Drinkwater in de knel

Het oogt tegenstrijdig: door klimaatverandering gaat het meer en harder regenen. Gelijktijdig wordt de verdroging een steeds belangrijker knelpunt met grote gevolgen. Zozeer zelfs dat de drinkwatervoorziening in de knel kan komen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in tijden van verdroging er genoeg zoet drinkwater overblijft? Hoe wordt dit beheerd? En hoe valt dit te combineren met natuur en andere functies die water nodig hebben? Hierover gaan we tijdens deze aflevering van Groen Verbonden in gesprek.

Klimaatbestendig
Klimaatbestendig