Global Trends

Wie slaapt, vangt geen vis

Wat betekent het opwarmen van de Noordzee voor het leven onderwater, de visserij en ons land?
maandag 11 nov 2019, 20.00
ma 11 nov 2019, 20.00
IJ Zaal

Wereldwijd heeft klimaatverandering effect op onze planeet: bosbranden, heftige tornado’s, extreme droogte. Minder zichtbaar, maar minstens net zo heftig, zijn de effecten onder de zeespiegel. Zo stijgt bijvoorbeeld de temperatuur in de Noordzee wat allerlei effecten heeft op het leven onderwater. Sommige vis trekt weg naar koelere wateren in het noorden, wat ervoor zorgt dat anderen geen eten meer kunnen vinden. Dit heeft veel impact op de visserij in de Noordzee. Want de wereld van de internationale visserij is een diplomatiek getouwtrek over zeemijlen, rechten en quota’s die geen rekening houden met verandering. Hoe gaan we daar als land mee om?

En hoe word je adaptief met vastgeroest beleid in een tijd dat ons klimaat onvoorspelbaar wordt? En luisteren we wel genoeg naar de zee en alle inwoners? Daar gaan we vanavond over in gesprek met beleidsmakers, wetenschappers, kunstenaars, ondernemers en natuurlijk de vissers.

Over de sprekers:

  • Harpo ’t Hart specialiseert zich in luisteren en houdt zich veel bezig met geluid. Hij is componist, geluidskunstenaar en theatermaker. ’t Hart maakt deel uit van het project ‘Ambassade van de Noordzee’ van Het Parlement van de Dingen. De Ambassade onderzoekt hoe een politieke stem gegeven kan worden aan Noordzee. ’t Hart zal ons deze avond meer vertellen over hoe we kunnen luisteren naar de Noordzee en haar noden en belangen.
  • Laura Burgers is jurist en schrijver en buigt zich over de spanning tussen milieubelangen en democratie. Aan de hand van politieke theorien en milieu-ethiek probeert Burgers richtlijnen te ontwikkelen voor hoe rechters om kunnen gaan met middels een rechtszaak beslissen wie verantwoordelijk is voor klimaatverandering. Onlangs voltooide Burgers in opdracht voor de Ambassade van de Noordzee een essay over de vraag, of de Noordzee een eigen rechtspersoon moet worden. Over dit essay zal zij op de avond van 11 november meer vertellen.
  • Als Program Lead Nature and Sustainable Food at Stichting De Noordzee is Irene Kingma op verschillende punten werkzaam. Zij houdt zich bezig met de implementatie van milieurechten en doet wetenschappelijke onderzoek om zo een beter begrip te krijgen van het Martine ecosysteem in de Noordzee. Hiernaast is zij medeoprichter en directeur van de Nederlandse Elasmobranch (NEV). Elasmobranch is de wetenschappelijke naam voor haaien en roggen. Het doel van de vereniging is het stimuleren van duurzaam beheer en behoud van alle haaien- en roggensoorten die in de Nederlandse wateren voorkomen.
  • Hij werd als kind al door zijn vader de Oosterschelde mee opgenomen. Job Schot is visser en maakt daarnaast deel uit van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht. De laatste decennia wordt de visserij door ngo’s en overheid voortdurend in de hoek gedrukt. De voortdurende kritiek op de visserij zag hij niet meer zitten, das stapte hij over tot actie. Hij werd een van de leiders van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK). Die werd in 2016 opgericht en enkele honderd vissers sloten zich bij de groep aan.
  • Hans Nieuwenhuis is directeur bij Noord-Europa bij Marine Stewardship Council (MSC). Als directeur is hij verantwoordelijk voor het MSC-programma en de uitvoering ervan; hij definieert wat duurzame visserij is en wilt partners interesseren om aan het programma mee te doen. Hij brengt verschillende partijen bij elkaar, van vissers tot consument, om samen verantwoordelijkheid te nemen in het verduurzamen van de visserij.
  • Na ongeveer 5 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid van de Nederlandse Vissersbond, nam Barbara Holierhoek begin dit jaar afscheid. Hiernaast is zij oprichter van Maritime Connections wat in 2005 van start ging. Dit bedrijf biedt een platform voor de koop en verkoop van schepen en is een waardeerder voor commerciële zeeschepen. Het bedrijf dient ook als consultant voor de scheepvaart en haar financiële markt. Vissers kunnen hier terecht voor advies over overheidsaangelegenheden en milieukwesties.
  • Katja Philippart promoveerde begin 2018 tot bijzonder hoogleraar ‘Productiviteit van mariene kustecosystemen’ aan de Universiteit Utrecht. Philippart gaat onderzoek doen naar de oorzaken van de wereldwijde verschillen in productiviteit van mariene kustgebieden en de gevoeligheid van deze productiviteit voor ontwikkelingen zoals klimaatverandering.
maandag 11 nov 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 58 mensen waren aanwezig