Een doorlopend programma in de Grote Zaal over de groene stad van morgen. Met o.a. keynote speaker Eveline van Leeuwen, verhalen en ervaringen van groene doeners uit de stad, de bekendmaking van de nieuwe Groenburgemeester, een Floriade-update en een gesprek met bewoners, professionals en beleidsmakers over de (economische) waarde van groen. Lees hieronder meer over de programma’s.

Programma

19:00 – 19:45 uur Presentatie Resilio – Slimme blauw-groene daken

Amsterdam is 10.000 m2 aan innovatieve, waterbergende groene daken rijker door het project ‘RESILIO’. En dat is goed nieuws want deze blauw-groene daken dragen bij aan een klimaatadaptieve stad! Het groen op deze daken geeft namelijk een boost aan de biodiversiteit en biedt verkoeling voor de omgeving. En het waterbergende vermogen van de daken maakt dat regenwater beter gemanaged kan worden, want bij hevige buien wordt het water vastgehouden en bij droogte losgelaten. Deze innovatieve ontwikkeling biedt dus een oplossing voor de klimatologische uitdagingen waar we voor staan. Betekent dit dan dat we ze overal kunnen plaatsen? Lees hier meer over het programma.

20:00 – 20:45 uur Update Floriade Expo 2022 – Op weg naar de opening

Wat kunnen we verwachten op deze wereldtuinbouwtentoonstelling?

In dit programma geven we een update over Floriade Expo 2022. De wereldtuinbouwtentoonstelling die op 14 april van start gaat in Almere. We blikken vooruit met betrokkenen die een belangrijke rol spelen bij de landschappelijke inrichting, de rijke inhoudelijke programmering en innovatieve paviljoens.

Wat gaat er gebeuren? Wat kunnen toekomstige bezoekers verwachten? Wat maakt dit evenement zo bijzonder en belangrijk?

21:00 – 22:30 uur De waarde van groen – Bomen op de balans

Groen draagt niet alleen bij aan een fijne leefomgeving, maar speelt ook een belangrijke rol bij een rijke stedelijke biodiversiteit, verkoeling van de stad en gezondheid van alle inwoners. Op allerlei niveaus zijn beleidsmakers, ondernemers en bewoners bezig met de vergroening van onze steden. Met hoge ambities en mooie groenvisies. Toch wordt groen nog vaak gezien als een kostenpost in plaats van een essentiële voorwaarde voor een gezonde toekomst. Hoe kunnen we als beleidsmakers, burgers, ondernemers of organisaties de stad vergroenen? Kunnen we het belang van groen economische waarde toekennen? Hoe plaatsen we bomen op de balans? Lees hier meer over het programma.

Meer info?

Wil je meer lezen over de rest van het avondvullende programma?

Klik dan hier

ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.