Groen draagt niet alleen bij aan een fijne leefomgeving, maar speelt ook een belangrijke rol bij een rijke stedelijke biodiversiteit, verkoeling van de stad en gezondheid van alle inwoners. Op allerlei niveaus zijn beleidsmakers, ondernemers en bewoners bezig met de vergroening van onze steden. Met hoge ambities en mooie groenvisies. Toch wordt groen nog vaak gezien als een kostenpost in plaats van een essentiële voorwaarde voor een gezonde toekomst. Hoe kunnen we als beleidsmakers, burgers, ondernemers of organisaties de stad vergroenen? Kunnen we het belang van groen economische waarde toekennen? Hoe plaatsen we bomen op de balans?