De Stad
Urban Provocation - Woningmarkt special 1

Stad Schaakmat

De noodklok wordt geluid door woningzoekenden, gemeente, ontwikkelaars, bouwers én beleggers. Wat is er aan de hand met de Amsterdamse woningmarkt?
woensdag 30 okt 2019, 20.00
wo 30 okt 2019, 20.00
IJ Zaal

Er woedt een wooncrisis in onze stad, waar men gemiddeld 13,8 jaar wacht op een sociale huurwoning, starters amper een voet tussen de deur krijgen, en er wekelijks 24 werkende Amsterdammers dakloos worden. Wat zijn de verhalen achter deze cijfers - hoe komen burgers in deze situatie terecht? En welke fouten in het systeem zorgen ervoor dat een welvarende stad als Amsterdam het universeel recht op onderdak niet hoog weet te houden?

In de eerste editie van dit drieluik over de Amsterdamse woningmarkt, onderzoeken we welke mechanismen in het woningsysteem tot dit spel van winnaars en verliezers heeft geleid. Welke oorzaken liggen aan de oorsprong van de woningcrisis, waar zitten de ontwerpfouten in dit falende systeem, en wat betekent het voor stad en inwoners om (t)huisloos te zijn in Amsterdam?

Wat gaan we doen?

We beginnen de avond met een muzikale en visuele opening van wat het inhoudt (en hoe het eruitziet) als je geen woning in eigen stad hebt.

 • Benjamin Fro, Amsterdamse singer-songrapper met filosofische en maatschappelijke geëngageerde teksten, o.a. over de woningmarkt.
 • Lisa Maatjens, fotograaf en maker van de fotoserie Thuisloos.

Vervolgens gaan we in gesprek over diegenen die tussen wal en schip vallen: wie is ‘de Amsterdamse woning-zoekende’ precies, hoe komen mensen in deze situatie terecht, wat voor gevolgen heeft het om geen (t)huis te hebben, en welke stappen worden door mensen en organisaties zelf genomen om tot een (tijdelijke) oplossing te komen?

 • Clemens Mol, adviseur bij Stichting !WOON, waar veel woningzoekenden uit het lager- en middensegment aankloppen voor advies. Hij geeft advies aan bewoners die een wooncoöperatie willen starten.
 • Malika Amghar, die vanuit De Regenbooggroep betrokken is bij het Onder de Pannen project, waarbij huisvesting wordt gezocht voor zelfredzame/economische daklozen (mensen met werk, maar zonder huis).
 • Achraf El Johari die met het Netwerk Amsterdamse Jongerenhuisvesting lobbyt en als gesprekspartner van de gemeente opkomt voor de rechten van jongeren in Amsterdam.
 • Rob Visser, initiatiefnemer van Parentshouses Amsterdam: een tijdelijk opvanghuis voor ouders in scheiding.
 • Savannah Koolen, mede-initiatiefnemer van Amsterdam City Rights en Here to Support die zich inzet voor het vinden en organiseren van onderdak voor ongedocumenteerden.

Tot slot gaan we in gesprek over de mechanismen en ontwerpfouten in het huidig systeem: wat heeft ons tot deze woningcrisis gebracht? Staan de spelers binnen de woningmarkt ook met hun rug tegen de muur? Wat voor maatregelingen zijn nodig om een stap vooruit te zetten?

 • Laurens Ivens, wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn in Amsterdam.
 • Peter Boelhouwer, Hoogleraar Housing systems aan de TU Delft en specialist op het gebied van woningmarktbeleid.
 • Hester van Buren, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rochdale en mede-initiatiefnemer van het officiële bezwaar van woningcorporaties tegen de verhuurdersheffing en de campagne #ikwileenhuis en #wooncrisis.
 • Edward Zevenbergen is Directeur Projecten bij BPD Gebiedsontwikkeling. Samen met de Rabobank is het BPD Woningfonds opgezet, waarmee in de komende 10 jaar € 5 miljard wordt geïnvesteerd voor de bouw van 15.000 middeldure huurwoningen in Nederland.
 • Daarnaast is er een wisselstoel voor een andere belangrijke speler in de woningmarkt: de woningzoekende zelf, en de organisaties die hen hierbij ondersteunen. Op deze wisselstoel mogen alle eerdere sprekers tijdelijk plaatsnemen, om het diverse perspectief van de burger tijdens dit gesprek te vertegenwoordigen.

We sluiten de avond af met een muzikale mash-up door Benjamin Fro.

Over het drieluik

“Stad Schaakmat” is deel 1 van het drieluik dat Pakhuis de Zwijger en De 99 van Amsterdam organiseren rondom de woningcrisis in Amsterdam. Waar deel I het huidig systeem onderzoekt, bevraagd en de verhalen van de verschillende betrokkenen centraal stelt, dagen we in deel II (eind november) onze sprekers en bezoekers uit om met een schone lei te beginnen: als we een alternatieve woningmarkt konden vormgeven, hoe zou die er dan uit zien? In deel III (januari) nemen we de opgedane lessen uit deel I en II mee, en bespreken we de stappen die we in het hier en nu kunnen implementeren.

woensdag 30 okt 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 103 mensen waren aanwezig