De Stad
Maak je Stad! - Buurtbudgetten 2

Open over geld

Zelf publiek geld begroten, controleren en uitgeven: hoe kan dat op een verantwoorde manier?
maandag 27 jan, 20.00
ma 27 jan, 20.00
Studio

Wat weten we eigenlijk over de uitgaven van ons publiek geld? Nu Amsterdam de komende jaren toewerkt naar een jaarlijkse uitgave van 8,5 miljoen euro voor de buurtbudgetten, en burgers steeds vaker onderdeel uitmaken van de uitgave van publieke geldstromen, is het tijd om opnieuw te kijken naar de transparantie van ons systeem. Welke tools en methoden bestaan er, en moeten ingezet worden om dergelijke experimenten op een inclusieve en transparante wijze te organiseren? Wat is ervoor nodig om op een verantwoorde wijze publiek geld door stad en burgers te laten uitgeven? En hoe kunnen we een begrijpelijk systeem creëren waarmee we in de toekomst samen ons publiek geld doelmatig kunnen besteden?

Programma

Wat is het belang van het begrijpen / in kaart brengen van geldstromen, en wat voor mogelijkheden brengen deze inzichten ons voor het verantwoord uitgeven van publiek geld?

  • Marije van den Berg (Democratie in Uitvoering) vertelt over haar onderzoek geldstromen door een school (2016), waarmee ze niet alleen tot een beter inzicht in de knelpunten en kansen voor effectiviteit kwam, maar ook tot mogelijkheden voor betere samenwerking en zeggenschaps(her)verdeling in en rond de school.

Wat voor tools en methoden zijn/worden er ontwikkeld om het uitgeven van publiek geld, door gemeente of burgers, meer democratisch te maken? Hierover gaan we in gesprek met:

  • Jaap Koen Bijma werkt bij het CTO Innovatieteam van de gemeente Amsterdam. Hij is een innovator met een grote liefde voor onderwijs en democratie, en ontwikkelt momenteel een tool waarmee publieke geldstromen beter inzichtelijk gemaakt worden.
  • Fenneke van der Deijl is oprichter van Urban Villagers en projectleider van Buurttender, een werkwijze waarmee bewoners over de besteding van publiek geld in hun buurt kunnen besluiten. Met een Buurttender is de buurt inhoudelijk sturend en is de gemeente vooral financieel verantwoordelijk.
  • Firoez Azarhoosh is mede-initiatiefnemer Budgetmonitoring uit de Indische Buurt, een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op en in gesprek gaan over de besteding van overheid of andere organisaties in hun buurt.
  • Pieter Buisman is mede-initiatiefnemer van Geldstromen door de Wijk: een platform dat inzicht geeft in de geldstromen die door een wijk lopen, en hoe deze geldstromen beter kunnen worden benut.

In de tweede helft van dit programma zetten we het gesprek in een intiemere setting voor. Het publiek, de experts en een aantal buurtbudget initiatiefnemers verspreiden zich over verschillende tafels, om met elkaar dieper op de (toepassing van) mogelijke tools en methoden in te kunnen gaan.

Over Amsterdammers Maak je Stad! #2

In het leerprogramma ‘Amsterdammers, Maak je stad!’ bouwen bewoners en ambtenaren voor de tweede keer samen aan de kennis, inzichten en handelingsperspectieven die helpen om democratische vernieuwing en participatie verder te ontwerpen en te verduurzamen.

Tijdens de tweede editie van dit leertraject, richten Kennisland, WAAG en Pakhuis de Zwijger zich (in opdracht van de gemeente Amsterdam) op de samenwerking tussen ambtenaren en initiatiefnemers van de huidige en toekomstige buurtbudget pilots in Amsterdam. Met als doel: de kans van slagen van de experimenten vergroten én stapsgewijs bijdragen aan de systemische veranderingen die nodig zijn voor een goed functionerende (participatieve) democratie en een goede samenwerking tussen bewoners en gemeente.

maandag 27 jan, 20.00
Studio
Deze 20 mensen waren aanwezig