De Stad
Week tegen Racisme

Kleur in de klas (VERZET)

Hoe gaan we om met verschillen in achtergrond in en rondom het klaslokaal? In gesprek naar aanleiding van fragmenten uit de serie 'America to me'.
dinsdag 17 mrt, 20.00
di 17 mrt, 20.00
Studio

Wat zijn de barrières waar leerlingen, hun familie en docenten mee te maken krijgen rondom (etnische) verschillen op school? In de serie 'America to me' worden twaalf leerlingen van Oak Park and River Forest High School gevolgd. Aan de hand van fragmenten uit de serie gaan we in gesprek. Wat zijn effectieve manieren voor docenten om het gesprek over racisme, verschil in achtergrond, identiteit en educatie te voeren? Hoe kunnen opvoeders hierbij worden betrokken? En op welke manier kan uitsluiting, discriminatie en het verschil in resultaten tegen worden gegaan?

America to me

In de documentaireserie ‘America to me’ worden twaalf leerlingen van de Oak Park and River Forest High School gevolgd. Dit is een eliteschool in een buitenwijk van Chicago, waar leerlingen van verschillende achtergronden op zitten. Met welke barrières krijgen de hedendaagse tieners te maken? Hoe kunnen zij, hun familie en hun docenten hiermee omgaan? En kunnen zij het gesprek over ras veranderen?

Wat gaan we doen?

  • Via Skype gaan we in gesprek met Jessica Stovall, over haar rol in de documentaireserie America to me en haar opgezette programma voor leerkrachten WOVEN.
  • Met docenten en schoolleiders gaan we in gesprek over verschillen in de klas. Op welke manier geef je hier aandacht aan in de klas?
  • Met opvoeders, waaronder Leila Badaou, oprichter Moedernetwerk Amsterdam, gaan we in gesprek over ervaringen met kleur, en hoe zij met hun kinderen praten over dit thema.