Het was al dringen in het gebied tussen de IJmond en Amsterdam maar de energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie en omslag naar een circulaire economie dwingen belanghebbenden in toenemende mate tot schier onmogelijke ruimteclaims. Overheden, burgers en bedrijven hebben de afgelopen jaren intensief overlegd over deze uitdagingen en vanavond wordt de voortgang gepresenteerd. Hoe kunnen de belangen en ambities van de zware industrie, Natura2000, zeehaven en de miljoen inwoners op een toekomstbestendige manier gewogen worden?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.
Dit programma is ontwikkeld door
Rico Disco
Programmamaker Duurzame Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.