De Circulaire Stad
Een stad waarin afval niet bestaat

In onze steden is afval de standaard. We nemen, gebruiken en gooien weg. Een tafereel dat we dagelijks herhalen, maar ook anders kan. Stel je een een stad voor waar we niet langer vastgeroest zitten in dit lineaire systeem. Een stad waarin we slimmer en efficiënter omgaan met onze grondstoffen, energie en afval. Het goede nieuws? Het gebeurt al. Op verschillende plekken wordt er in steden door bewoners, ondernemers, overheden en kennisinstellingen geëxperimenteerd, met als doel om de stad te verduurzamen en naar een circulair systeem om te buigen. Een verandering die niet zonder slag of stoot verloopt en momenteel nog klein van betekenis is. Hoe laten we stromen van materialen, maar ook van kennis en vaardigheden in de stad circuleren? En op welke manier groeien kleinschalige en lokale initiatieven uit tot de nieuwe standaard? In dit dossier nemen we het metabolisme van Amsterdam en andere steden onder de loep. We laten je zien wat er op het niveau van consumenten, huishoudens, buurten, de stad en de regio speelt. We nemen je mee naar projecten en ontwikkelingen die ons inspireren en laten je zien wie de personen zijn die hier achter schuilgaan.

Van afval tot grondstof

Amsterdam wil in 2020 65% van het huishoudelijk afval recyclen en hergebruiken (nu is dat ongeveer 27%) en heeft op de lange termijn zelfs het ambitieuze doel om een complete 'afvalloze stad' te worden. Deze cijfers zijn mooi, maar we moeten ons er niet blind op staren. We moeten juist nadenken over hoe we ons afval in de eerste plaats verminderen en wat je aan het einde van de cirkel met afval en reststromen kan doen. Hoe ziet die grondstoffenmarkt er uit? Wat is het aanbod en waar ligt de vraag? Wie zijn de spelers? En hoe vertaalt zich dit naar verschillende stedelijke schaalniveaus?

Do it yourself!

Een stad zonder afval begint bij jezelf.

Praat mee

Wat gooien we massaal weg aan grondstoffen? En waar kan je het volgens jou weer voor gebruiken?

Meepraten over De Circulaire Stad Start een gesprek