De ambities in Nederland zijn reuze de komende jaren. Hugo de Jonge maakte vorig jaar bekend om voor 2030 meer dan 900.000 woningen te willen bijbouwen om de woningnood tegen te gaan. Waar is plek voor nog eens ruim 900.000 woningen? Nederland heeft nu al ruim 8 miljoen woningen, en er wordt al gevochten om bouwgrond. Een optie is om toekomstige woningbouw te ontwikkelen op locaties waar nu nog enkel landschap en natuur aanwezig is. Met als doel het creëren van een nieuwe woonwijk samen met landschap zonder dat dit ten kosten gaat van het cultuurlandschap. De aanwezige landschappelijke waarde dienen eigenlijk als onderlegger voor de te ontwikkelen woonwijk en infrastructuur. Het integreren van een nieuwe woonwijk in een bestaand landschap is echter een behoorlijke opgave en de vraag rijst hoe je dit kundig en kwalitatief hoogwaardig aanpakt zonder aantasting van landschap en natuur. Deze optie is niet bij iedereen even populair. Kunnen we de gigantische woningbouwopgave ook beslechten zonder aantasting van de natuur? Platform Woonopgave betoogt dat het moet kunnen: een inclusieve, betaalbare en toekomstbestendige volkshuisvesting. Binnen de bestaande kernen en zonder aantasting van de natuur. op 28 november gaan we hierover in gesprek. Meld je aan en praat mee!

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Esther Agricola is sinds 2021 directeur van de regio Noord-West van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Daarvoor was Esther Agricola 14 jaar werkzaam bij de Gemeente Amsterdam. Ze is daar begonnen als Directeur Monumenten & Archeologie en was de laatste zeven jaar actief als Directeur Ruimte & Duurzaamheid. Daarvoor was ze onder meer Directeur van KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing (nu: Platform31).

Markus Appenzeller is mede-oprichter van MLA+, een multidisciplinaire praktijk op het gebied van stedenbouw, landschap en architectuur, en over de hele wereld werkzaam. MLA+ heeft onder andere bureaus in Rotterdam, Londen, Berlijn, Sint-Petersburg, Moskou en Shenzhen. Daarnaast is hij bezig met een tweede termijn als opleidingshoofd Stedenbouw bij de Academie van Bouwkunst. Zijn internationale netwerk is een verrijking voor de Academie; bijzondere docenten en sprekers uit de hele wereld betrekt hij bij het onderwijs, zoals recent voor de publieke lezingenreeks Beyond Peak Indifference.

Sjoerd Soeters is een van de toonaangevende architecten van Nederland. Soeters werd in de jaren tachtig bekend door zijn felgekleurde en uitbundig vormgegeven gebouwen. Vanaf 1990 was Soeters supervisor voor diverse bouwprojecten, waaronder Circus Zandvoort, het Java-eiland in Amsterdam en Haverleij in Engelen bij ‘s-Hertogenbosch en was hij de co-architect van de Amsterdam ArenA. In juli stopte Soeters bij zijn architectenbureau PPHP. Volgens de gerenommeerde architect en stedenbouwkundige viel het werken in de huidige markt niet meer vol te houden.

Marlies Zuidam is founder/partner bij FAAM architects. FAAM staat voor: for architecture and more. FAAM Architects is betrokken bij de ontwikkeling van allerlei gebieden, door heel Nederland, en het bureau werkt daarbij graag integraal samen met een stedenbouwkundige en landschapsarchitect, maar ook met een ecoloog. Wanneer er gebouwd wordt dan zou dat niet alleen veel op moeten leveren voor de menselijke gebruikers, maar de planten en dieren in de omgeving zouden er ook op vooruit moeten gaan. Dat is wat architect Marlies Zuidam van zichzelf ten doel stelt.

Sanne van Manen is senior associate/architect bij MVDRV. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers van het Platform Woonopgave. Platform Woonopgave is een groeiende alliantie van ontwerpers en andere experts uit verschillende organisaties die willen samenwerken aan een bewoonbaar Nederland. Voor ons ligt de grootste maatschappelijke opgave sinds de wederopbouw. Wij denken dat het moet kunnen: een inclusieve, betaalbare en toekomstbestendige volkshuisvesting. Bestand tegen klimaatverandering en in zichzelf geen verdere belasting op het klimaat.

Hannah Schubert is landschapsarchitect en directeur bij Bureau B+B urbanism and landscape architecture. B+B is een multidisciplinair ontwerpbureau met meer dan 40 jaar expertise in landschapsarchitectuur en stedenbouw. Vanuit Amsterdam werken ze aan verschillende nationale en internationale opdrachten. Hannah is in het verleden onder andere gastdocent geweest op de Academie van Bouwkunst en redacteur o.a. A10 new European Architecture, Blauwe Kamer en Bouwformatie.

Robbert Snep is senior onderzoeker Groene Steden (biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid) bij Wageningen Environmental Research, WUR. Het programma Groene Steden richt zich op begrijpen en het toepassen van een natuur gebaseerde aanpak in stedelijke gebieden. In het programma heeft Wageningen Environmental Research hebben ze zes gebieden gekozen om te werken aan evidence-based oplossingen. Ze passen onze wetenschappelijke bevindingen toe om migrantennederzettingen en stedelijke voedselsystemen te ontwikkelen. We verbeteren en onderzoeken de relatie tussen natuur en gezondheid in de stad en streven in het programma ernaar om steden klimaatadaptief en circulair te maken.

 

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
Partners
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.