De woningmarkt verkeert in extreem zwaar weer. Huurders zijn steeds vaker bijna de helft van hun inkomen kwijt, voor sociale huurwoningen sta je in Amsterdam gemiddeld 13 jaar op een wachtlijst en de overstap van een huurwoning naar een koopwoning lijkt door de torenhoge prijzen van koopwoningen steeds verder uit het zicht. Maar wat we eraan kunnen doen, daar verschillen de meningen nogal over. In een verwoede poging om de crisis te beteugelen wordt wet- en regelgeving doorgevoerd om te zorgen dat de woningmarkt weer toegankelijker wordt. Zowel voor kopers als voor huurwoningen. Denk aan het afschaffen van de jubelton en de opkoopbescherming. Nu ligt er weer een wetsvoorstel dat de vrije huursector meer aan banden gaat leggen: De Wet op Betaalbare Huur. De woonbeweging lijkt voor de komst van deze wet, terwijl economen kritisch zijn. Beide partijen lijken hetzelfde doel te hebben, maar zijn het niet eens over het middel. Tijd dus om met elkaar het gesprek aan te gaan!

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Zeno Winkels is algemeen directeur bij de Woonbond. De Woonbond zet zich als belangenbehartiger van hurend Nederland in en heeft als doel de positie van huurders te verbeteren. Hierbij gaan ze in overleg met de landelijke overheid en de koepelorganisaties van verhuurders.

Matthijs Korevaar studeerde en promoveerde als financieel econoom. Hij is expert op het gebied van economische geschiedenis en de huizenmarkt. Volgens hem is De Wet op Betaalbare Huur de woningmarkt contraproductief.

Mirjam Bani is huizenmarkt econoom bij ING Nederland. In 2022 bracht zij samen met een groep economen 17 aanbevelingen uit voor een grondige renovatie van de woningmarkt.

Carla Huisman is socioloog en gespecialiseerd in sociaal-ruimtelijke ongelijkheid. In 2020 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar proefschrift over de positie van huurders in Nederland. De conclusie? De positie van huurders in Nederland is de afgelopen jaren steeds onzekerder geworden en het ergste moet nog komen.

Jarne van der Poel studeerde af aan de Universiteit Utrecht met een onderzoek naar de privatisering van de Nederlandse volkshuisvesting in de jaren negentig. Vandaag zien velen deze hervormingen als het begin van het afbrokkelen van de sociale woningbouw in Nederland. Het onderzoek won de prijs voor beste onderzoeksmasterscriptie.

DossierNieuwe Economie
Group 5 Bloeiend
ProgrammareeksEconomie van Morgen

Maandelijks gaan we in gesprek over hoe we de economie moeten inrichten, als we willen dat deze binnen de ecologische en sociale grenzen past.