Goede bereikbaarheid is van essentieel belang om een stad als Amsterdam draaiende te houden. De auto krijgt echter steeds minder ruimte in de stad, zodat bewoners zich steeds minder makkelijk met dit voertuig van A naar B kunnen verplaatsen. De druk die op het openbaar vervoer komt te liggen wordt hierdoor steeds groter. Om de leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad te kunnen garanderen is voldoende aanwezigheid en goed georganiseerd openbaar vervoer namelijk van levensbelang voor Amsterdam. Hoe zorg je er als stad voor dat dit voldoende aanwezig is? Vooral voor de mensen en groepen die minder mobiel zijn dan de meest vitale eenlingen in de stad. Welke maatregelen zijn er bijvoorbeeld nodig om de leefbaarheid te waarborgen, welke rol speelt goede bereikbaarheid hierbij en wat betekent dit concreet voor de inwoners van Amsterdam? Op deze vragen zoeken we deze avond samen met experts, de wethouder, belangenorganisaties en uitvoerende partijen een antwoord.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over de sprekers

Claudia Zuiderwijk is sinds 2020 algemeen directeur van het GVB. Hiervoor was ze voorzitter van de Kamer van Koophandel en daarvoor voorzitter van het Tergooi Ziekenhuis. Daarnaast is Claudia Zuiderwijk commissaris commissaris bij KPN en APG. Naar eigen zeggen is de rode draad in haar loopbaan haar werk in de publieke dienstverlening, bij organisaties die iets doen wat betekenisvol is en wat van waarde is voor de samenleving.

Melanie van der Horst is wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit, openbare ruimte en groen, water & aanpak Noord van de gemeente Amsterdam. Hiervoor was Melanie lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-West. Naast haar functie als wethouder is Melanie ook voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam en lid van het stichtingsbestuur Waternet.

Guido Frankfurther zit al meer dan 15 jaar in het bestuur van MKB-Amsterdam, waarvan de laatste acht als vicevoorzitter. In deze rol zet hij zich in voor een betere bereikbaarheid van de binnenstad. In het verleden was hij onder andere gemeenteraadslid namens D66 met in zijn portefeuille Verkeer en Openbare Ruimte in stadsdeel Centrum en zelfstandig adviseur Public Affairs.

Marinus de Jong is bestuurslid bij reizigersvereniging Rover. Reizigersvereniging Rover is dé stem van de reiziger in het openbaar vervoer. Voorheen werkte Marinus onder andere bij TNO en de rijksoverheid. Hij zit sinds 2017 in het bestuur van Rover.

Indira van ’t Klooster is directeur van Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam). Als directeur is Indira van ’t Klooster verantwoordelijk voor de zakelijke en inhoudelijke koers van Arcam, het Architectuurcentrum van Amsterdam. Arcam maakt veelzijdige programma’s voor een breed publiek. In Pakhuis de Zwijger presenteert zij Architecture Now, over actuele thema’s in de architectuur.

Niels van Oort is associate professor OV en deelmobiliteit aan de TU Delft. Sinds 2018 is hij full time verbonden aan de TU Delft en leidt hij het Smart Public Transport Lab. Daarvoor stond hij altijd met 1 been in de wetenschap en 1 been in de sector, bij zowel een vervoerder als adviesbureau. Zijn onderzoek en onderwijs focust zich op het ontwerp en planning van openbaar vervoer en deelmobiliteit, vanuit een maatschappelijk- en reizigersperspectief.

DossierAmsterdamse Werken
Leefbaar