Slapend rijk worden. Terwijl de vermogenden in lucratief dromenland verzonken zijn, zien Nederlandse werknemers weinig tot niks terug in hun portemonnee van bedrijfswinsten en economische groei. Het belastingstelsel blijkt niet toereikend om arbeid genoeg te belonen ten opzichte van kapitaalbezit. Is ons belastingstelsel nog wel zo progressief als we pretenderen? Aan welke (fiscale) knoppen kunnen we draaien om het tij te keren? En waarom lukt het politiek Den Haag niet om hier beleid over te schrijven? Wat is er mogelijk om de balans tussen belasting op vermogen en werk terug te krijgen?

Wegens slechte weersomstandigheden is dit programma verplaatst van donderdag 2 november naar dinsdag 30 januari 2024.

Vinzenz Ziesemer is directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Daarnaast is hij gastdocent bij het Erasmus University College. Eerder was hij werkzaam bij het ministerie van Financiën, waar hij een team van economisch adviseurs begeleidde.

Senna Maatoug is kamerlid voor GroenLinks sinds maart 2021. Haar portefeuille beslaat Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Pensioen, AOW, Integratie en Kinderopvang. Daarvoor werkte ze als beleidseconoom bij diverse ministeries en ze is universitair docent economie geweest aan de Universiteit Leiden.

Hendrik Noten is podcastmaker en auteur die zich bezigt met economische vraagstukken. Hij schreef samen met Sander Heijne het boek ‘Fantoomgroei. Waarom we steeds harder werken voor steeds minder’ waarin ze onderzoeken hoe het kan dat de bedrijfswinsten toenemen, maar werknemers dat niet terugzien in hun portemonnee.

Ruud van den Dool is fiscalist, onderzoeker en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vera Vrijmoeth onderzoekt de rol van kapitaal in de economie bij FNV. Ze heeft eerder aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar financiële schuld in de Nederlandse en Duitse huizenmarkt.

Aart Gerritsen is onderzoeker en universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met onder andere een focus op het Nederlands belastingstelsel.

DossierNieuwe Economie
Group 5 Bloeiend
ProgrammareeksEconomie van Morgen

Maandelijks gaan we in gesprek over hoe we de economie moeten inrichten, als we willen dat deze binnen de ecologische en sociale grenzen past.