Voor de veelgeprezen Fixbrigade is de toekomst onzeker. Het buurtinitiatief pakt al jaren slecht geïsoleerde woningen aan, biedt scholing aan jongeren en vrijwilligers en is sociaal geworteld in de buurt. Lokaal en nationaal wordt het initiatief gezien als een groot succes. Het huidige coalitieakkoord beloofde uitbreiding van de Fixbrigade, ze komen zeer goed uit een TNO-evaluatie en koningin Maxima kwam een paar maanden geleden nog langs. Ondanks deze beloften en lokale en nationale lofzang, verloren ze een aanbesteding van de gemeente Amsterdam. Een ander bedrijf ging er met de opdracht vandoor. Hoe is dit proces verlopen? Wat kunnen we hiervan leren? Hoe voorkomen we dat buurtinitiatieven die door stad en politici op handen worden gedragen ten onder gaan aan aanbestedingsregels? Aan de hand van deze casus gaan we in gesprek over dit bredere vraagstuk.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.