Buurtbewoners, lokale initiatieven en organisaties verenigen zich in Amsterdam steeds vaker om zich samen in te zetten voor de ontwikkeling en verbetering van hun buurt. Deze buurtplatformen nemen bij het vormgeven van hun leefomgeving het heft in eigen handen en pleiten al langer voor erkenning door middel van het buurtplatformrecht, waarbij zij door de gemeente worden betrokken bij de besluitvorming over hun buurt. Stadsdeelcommissie Zuidoost heeft enkele weken geleden ingestemd met het optuigen van een proeftuin waarin dit buurtplatformrecht getoetst wordt. In dit programma bespreken we wat deze beslissing betekent, benaderen we kritisch de huidige staat van het buurtplatformrecht en kijken we vooruit. Want hoe ziet een stad eruit waarin de buurt zelf meer kan bepalen?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Let op: de opname van dit programma stopt na een uur. De verdere discussie vindt alleen fysiek in de zaal plaats.

We zoeken met elkaar deze avond naar manieren waarop het buurtplatformrecht vorm kan krijgen en welke stappen gezet moeten worden.

We beginnen de avond met Lenny Bijker (Programmamedewerker bij stichting !Woon), Mike Brantjes (Hart voor de K-buurt) en Jennifer Ramsaroep (Buurtplatform Van Deyssel) over de ontwikkeling van de buurtplatformen over de jaren en de betekenis van de proeftuin die het buurtplatformrecht gaat toetsen. We definiëren wat het buurtplatform inhoudt en wat er met de resultaten van de proeftuin gedaan wordt.

Vervolgens gaan we met Lucien Stöpler (Buurtplatform Schinkelkwartier), Sylvia Fennis (Red Amsterdam Noord), Moses Alagbe (CLT H-Buurt) en Astrid Roijen (Bewonersplatform Gein) van andere buurtplatformen in gesprek over wat de buurtplatformen nodig hebben bij het uitvoeren van hun taken. Krijgen zij op dit moment genoeg eigenaarschap? Hoe vertegenwoordig je als platform de hele buurt? En wat zou er op financieel vlak veranderen bij een buurtplatformrecht, kunnen bewoners ook betaald worden?

Tenslotte spreken we met Sjoukje Alta (Stedelijk directeur gebiedsgericht werken en stadsbeheer voor gemeente Amsterdam) en de buurtplatformen over de volgende stappen: Hoe draagt de gemeente in de komende tijd bij aan het ontwikkelen van het buurtplatformrecht. Hier proberen we vorm te geven in hoeverre de rollen van gemeente en burger kunnen veranderen in de ontwikkeling van de stad? Wordt over een aantal jaar de stad aangestuurd door onszelf?

Bekijk hier een eerder programma over het buurtplatformrecht

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner
ProgrammareeksTalk of the Town

In deze maandelijkse talkshow werpen we licht op nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam en buigen we ons samen met politici, ontwerpers, bouwers, bewoners en ondernemers over diverse maatschappelijke vraagstukken die spelen in Amsterdam en haar omgeving.