Kom op 12 april naar de Nieuwe Economie Thema-Avond in Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze avond gaan we aan de hand van drie verschillende programma’s in gesprek met onderzoekers, ondernemers, activisten, ontwerpers, denkers en doeners over de transitie van ons economisch systeem. Hoe kunnen we het systeem zo inrichten dat we eerlijker met elkaar kunnen samenleven op een leefbare aarde? Tijdens deze thema-avond kijken we vooral naar de praktische stappen die we kunnen nemen.

WAT IS ER DEZE AVOND TE DOEN?

Ronde I | 19-20 uur

De ondernemingsvorm van de nieuwe economie‘ (studio)
Steward-ownership is een bedrijfsvorm waarbij de stem- en dividendrechten over een bedrijf zijn gesplitst, en de winst wordt geherinvesteerd. Hierdoor staat de missie van het bedrijf voorop. Kijk mee naar de Duitse ARTE documentaire ‘Mehr Sinn statt Gier | Kapitalismus neu gedacht‘ en ga in gesprek met Nederlandse ondernemers die voor steward-ownership kozen. Is steward-ownership de ondernemingsvorm van de nieuwe economie?
Met: Gijsbert Koren, Charlotte van Leeuwen, Leonie van der Steen.


Ronde II | 20-21:30 uur

Van denken naar doen‘ (Grote Zaal)
Bekende pleitbezorgers als Kate Raworth, Jason Hickel en Katherine Trebeck hebben alternatieve modellen geformuleerd, die waarden als rechtvaardigheid, sociale inclusie, biodiversiteit en het welzijn van mens en planeet centraal zetten. Hoe vertalen deze ideeën zich naar de praktijk: Hoe komen we tot een daadwerkelijke transitie van ons economisch systeem?
Met: David Bollier, Godelieve Spaas, Onno Dwars, Clair Brown, Mark Anielski, Zita Pels, Maurits Groen en Kees Klomp.

Solidariteit in de stad: design en activisme‘ (IJzaal)
Ooit was Amsterdam de stad van de kraakbeweging, ludieke activisten, en tegendraadse kunstenaars en ontwerpers. Maar het kapitalisme biedt steeds minder ruimte voor creatieve en tegendraadse ideeën in de stad. Wat is het alternatief? Welke ontwerpers stellen gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid boven winst?
Met: Ruben Pater, Vloerwerk, Anarcha Feminist Group Amsterdam, Hackers and Designers en Benjamin Fro.