In 2016 won de stad Amsterdam in Brussel de iCapital Award, de prijs voor de Innovatie Hoofdstad van Europa. Als spin-off hiervan werd door Pakhuis de Zwijger in 2018 de eerste editie van het WeMakeThe.City festival georganiseerd samen met de founding partners Gemeente Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Amsterdam Smart City, Waag, AMS Institute, ORAM en Hogeschool van Amsterdam. De programmering vond plaats in Amsterdam en de metropoolregio. In 2019 vond de tweede aflevering plaats. Specifiek met de toevoeging For All of US, met het accent op de inclusieve stad. De stad van, voor en door iedereen. Door COVID-19 kon er in 2020 geen festival worden georganiseerd. In de plaats daarvan vond er op 21 september een online marathonuitzending plaats onder de titel WeMakeThe.City Reset. Ook werden er met dezelfde titel nog vijfentwintig losseLIVECAST-uitzendingen gemaakt met internationale gasten.

WeMakeThe.City 2018
De eerste editie van het festival dat steden beter maakt vond in juni plaats in Amsterdam en een aantal steden van de metropoolregio en duurde vijf dagen, met lezingen, talkshows, films en documentaires, boekpresentaties, exposities, expedities en partnerevent in het Stedelijk Museum. Hoofdthema was ‘samenwerking’, WeMakeThe.City Together. Hoe werken leefwereld en systeemwereld zo goed mogelijk samen bij de grote en complexe stedelijke vraagstukken van de stad van de toekomst? Met de kernpartners en in totaal 275 kleine en grote deelnemende en programmerende partijen werden op 96 locaties, met circa 600 sprekers en performers, ruim 38.000 bezoekers ontvangen. Meer info: https://2018.wemakethe.city/nl

WeMakeThe.City 2019
Na een eerste geslaagde aflevering van het festival, werd 2019 een editie van de overtreffende trap. Maar liefst 450 activiteiten op 125 locaties, met 340 partners verspreid over de gehele metropoolregio. Met meer dan 650 lokale, nationale en internationale sprekers en ruim 46.000 deelnemers en bezoekers.

Met de toevoeging in de titel ‘For All of Us’ werd inhoudelijk gefocust op hoe we steden van, voor en door écht iedereen kunnen maken. Waarin iedereen er mag zijn, iedereen meedoet en iedereen gelijkwaardig meedeelt. Omdat het omvangrijke vraagstuk van de economische en sociale tweedeling zich in alle wereldsteden manifesteert, vraagt het om rigoureuze ingrepen om de ontwrichting van samenlevingen tegen te gaan. Om steden leefbaarder, rechtvaardiger, duurzamer, klimaatbestendiger, bereikbaarder en veiliger te maken werd met de partners een omvangrijk programma samengesteld, met ook een specifieke programmering in stadsdeel Zuidoost, in de K-Buurt. Meer info: https://wemakethe.city/nl/algemene-informatie

 

WeMakeThe.City Reset 2020
Na twee succesvolle edities gaat het WeMakeThe.City festival als biënnale op naar 2025: de 750e verjaardag van Amsterdam. In het jaar dat het Corona-virus ons land bereikte en gijzelde is een 12-uur durende WeMakeThe.City online livecast-marathon georganiseerd, met als onderwerp de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Met als thema ‘Reset’ werd het geniale denkvermogen, de verbeeldingskracht en creativiteit uit stad en regio samengebracht om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. Hoe gaan we het de komende jaren anders doen? Waar moeten we per direct mee stoppen en in welke zaken moeten we stevig gaan investeren? Welke nieuwe financiële modellen en allianties hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we samen onze metropool rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer, klimaatbestendiger, veiliger, succesvoller en gelukkiger? En bovenal, welke waarden zijn leidend in de beslissingen die we de komende tijd als samenleving moeten nemen? Meer info: https://wemakethe.city/nl/

WeMakeThe.City Reset programmareeks 2020 – 2021
Vanaf april 2020 t/m januari 2021 werden maar liefst achtentwintig WeMakeThe.City Reset livecast-afleveringen opgenomen met steeds twee lokale, nationale en internationale prominente denkers en doeners; wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers. Aan hen allemaal werd de vraag gesteld: wat moet er veranderen nu de gehele wereld stilvalt door COVID-19 en de kwetsbaarheden van ons systeem genadeloos worden blootgelegd? Een serie die de moeite waard is om terug te kijken, met onder andere: Philip Blom, Aminiata Cairo, Roman Krznaric, Joyeeta Guopta, Lior Steinberg, Jeroen van Erp, Yassine Salihine, Kees Klomp, Farid Tabarki en Marleen Stikker. Meer info: http://dezwijger.nl/programmareeks/we-make-the-city-reset
LIVECASTS