De Stad

RESET: Education

Amsterdams Akkoord hoger onderwijs; hoe realiseren we divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs?
maandag 21 sep, 17.00
ma 21 sep, 17.00
Online via LIVECAST

Amsterdam is een stad van minderheden, een super diverse stad. Inmiddels hebben bijna twee op de drie jongeren een migratieachtergrond. Binnen deze context ontstaat er steeds meer discussie over het gebrek aan gelijkwaardigheid in onze stedelijke samenleving. Op het gebied van de politiek, de arbeidsmarkt, de kunst- en cultuurwereld, het uitgaansleven, de media én het onderwijs. In het Amsterdams Akkoord ‘Hoger onderwijs van en voor iedereen’ stellen Amsterdamse onderwijsinstellingen dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving en onderwijswereld waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

De instellingen tekenen en presenteren het Akkoord. Daarnaast gaan we met experts in gesprek over hoe via het uitwisselen van kennis, expertise en ervaringen de punten in het Akkoord door de instellingen kunnen worden gerealiseerd.

Mary Tupan-Wenno geeft een inleidende presentatie over het belang van divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs, en laat zien dat samenwerken cruciaal is om een duurzame impact te maken op grootstedelijk niveau.

Vervolgens spreken we Aliya Celik, Louise Elffers en Khaled Tamimy over de uitwisseling tussen studenten, docenten, coordinatoren, besturen en externen. Wat kunnen we van elkaar leren, wat er gebeurt er al en welke zogenaamde awkward practiceskunnen we delen?

Daarna gaan we over tot de daadwerkelijke ondertekening door de verschillende Colleges van Bestuur en de overhandiging van het akkoord aan Caroline Nevejan, die het namens Gemeente Amsterdam in ontvangst zal nemen.

We sluiten af met mooie woorden van kleinkunstenaar en student, Deen Groothuizen.

maandag 21 sep, 17.00
Online via LIVECAST