Amsterdam is een stad van minderheden, een super diverse stad. Inmiddels hebben bijna twee op de drie jongeren een migratieachtergrond. Binnen deze context ontstaat er steeds meer discussie over het gebrek aan gelijkwaardigheid in onze stedelijke samenleving. Op het gebied van de politiek, de arbeidsmarkt, de kunst- en cultuurwereld, het uitgaansleven, de media én het onderwijs. In het Amsterdams Akkoord ‘Hoger onderwijs van en voor iedereen’ stellen Amsterdamse onderwijsinstellingen dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving en onderwijswereld waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie.

Betrokken onderwijsinstellingen

De instellingen tekenen en presenteren het Akkoord. Daarnaast gaan we met experts in gesprek over hoe via het uitwisselen van kennis, expertise en ervaringen de punten in het Akkoord door de instellingen kunnen worden gerealiseerd. Mary Tupan-Wenno geeft een inleidende presentatie over het belang van divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs, en laat zien dat samenwerken cruciaal is om een duurzame impact te maken op grootstedelijk niveau. Vervolgens spreken we Aliya Celik, Louise Elffers en Khaled Tamimy over de uitwisseling tussen studenten, docenten, coordinatoren, besturen en externen. Wat kunnen we van elkaar leren, wat er gebeurt er al en welke zogenaamde awkward practiceskunnen we delen? Daarna gaan we over tot de daadwerkelijke ondertekening door de verschillende Colleges van Bestuur en de overhandiging van het akkoord aan Caroline Nevejan, die het namens Gemeente Amsterdam in ontvangst zal nemen. We sluiten af met mooie woorden van kleinkunstenaar en student, Deen Groothuizen.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksWeMakeThe.City 2020 Marathon

Na twee succesvolle edities gaat het WeMakeThe.City festival als biënnale op naar 2025: de 750e verjaardag van Amsterdam. In dit Corona-jaar gaan we in een 12-uur durende LIVECAST-marathon in gesprek over de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Met als thema ‘Reset’, brengen we in 11 programmablokken geniaal denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit samen om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. Hoe gaan we het de komende jaren anders doen? Waar moeten we per direct mee stoppen en in welke zaken moeten we stevig gaan investeren? Welke nieuwe financiële modellen en allianties hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we samen onze metropool rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer, klimaatbestendiger, veiliger, succesvoller en gelukkiger? En bovenal, welke waarden zijn leidend in de beslissingen die we de komende tijd als samenleving moeten nemen? Eén ding is helemaal duidelijk; de toekomst van de metropool Amsterdam is van ons; van Nieuw-West en Oud-West, van Almere en Amstelveen, van Zuidoost en Purmerend, van alle bewoners en ondernemers, van ambtenaren en activisten, van minderheden en meerderheden, van de politiek en de buurtcommunities, van jong en oud. Samen maken we immers de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!