Amsterdam stond lange tijd internationaal bekend als progressieve en betaalbare stad. Een stad waar iedereen wel een plek kon vinden, als was het als kraker. Daar lijkt de afgelopen jaren verandering in te zijn gekomen. De woningmarkt is gedereguleerd, de scheidslijnen tussen lager en hoger opgeleiden groeien en het proces van de verplaatsing van armoede naar over de Ring A10 is versneld. Gentrification heeft de stad in haar greep. De kansenongelijkheid en armoede nemen zienderogen toe. Kunnen we de Amsterdammers meer invloed geven op de koers voor de komende jaren? Hoe kunnen we sociale uitsluiting tegengaan en van Amsterdam een inclusieve stad maken?

ProgrammareeksWeMakeThe.City 2020 Marathon

Na twee succesvolle edities gaat het WeMakeThe.City festival als biënnale op naar 2025: de 750e verjaardag van Amsterdam. In dit Corona-jaar gaan we in een 12-uur durende LIVECAST-marathon in gesprek over de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Met als thema ‘Reset’, brengen we in 11 programmablokken geniaal denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit samen om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. Hoe gaan we het de komende jaren anders doen? Waar moeten we per direct mee stoppen en in welke zaken moeten we stevig gaan investeren? Welke nieuwe financiële modellen en allianties hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we samen onze metropool rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer, klimaatbestendiger, veiliger, succesvoller en gelukkiger? En bovenal, welke waarden zijn leidend in de beslissingen die we de komende tijd als samenleving moeten nemen? Eén ding is helemaal duidelijk; de toekomst van de metropool Amsterdam is van ons; van Nieuw-West en Oud-West, van Almere en Amstelveen, van Zuidoost en Purmerend, van alle bewoners en ondernemers, van ambtenaren en activisten, van minderheden en meerderheden, van de politiek en de buurtcommunities, van jong en oud. Samen maken we immers de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!