De komende jaren vinden in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost de meest omvangrijke transformaties plaats, zowel in het ruimtelijk, als in het sociale domein. Om die reden heeft Pakhuis de Zwijger ervoor gekozen twee dependances te openen. Eerst in het voorjaar van 2018 in een voormalig café aan de Burgemeester Rendorpstraat in Nieuw-West (Slotermeer) en later in het najaar van 2019 in de Amsterdamse Poort in Zuidoost, wat voorheen een speelgoedwinkel was.

Bij beide locaties is het een komen en gaan van buurtbewoners, ambtenaren, jongerenwerkers, projectontwikkelaars, startende ondernemers, professionals van wooncorporaties en welzijnsorganisaties. Maar vooral ook van jongeren, scholieren en studenten, die aan elkaar verhalen vertellen over hun dagelijks leven en in gesprek gaan over de toekomst van hun stadsdeel. De belangrijkste thema’s zijn wonen, onderwijs, sociale veiligheid en zorg. Naast talentontwikkeling, ondernemerschap, maatschappelijk leiderschap en onderwerpen als racisme en discriminatie, drugsgebruik en geweld op straat.

New Metropolis Zuidoost

Ook zijn de dependances initiatiefnemer van en deelnemers aan lokale manifestaties als de programma’s Vrouwen van Nieuw-West en Zuidoost (samen met Amsterdam Museum), Nieuw Amsterdam Academie (jongeren en maatschappelijk leiderschap), Keti Koti op 1 juli in Zuidoost en participatietrajecten, zoals Smart Mobility Hub en Park A9 in Zuidoost en de Schoon Plein 40-45 en de Buurtbudgetten in Nieuw-West. En maandelijks vinden in beide locaties storytelling-avonden plaats.

New Metropolis Nieuw-West

De dependances worden geleid door de programmacoördinatoren Dorota Dabrowska (Nieuw-West) en Angelique Hoogmoed (Zuidoost). Voor meer informatie en de specifieke programmering: www.newmetropolis.amsterdam

LIVECASTS