In deze editie van Lostwords gaat host en Bijlmer bewoner Priscilla Vaudelle in gesprek met een aantal helden die zorg droegen voor de jongeren en de community in de Bims. Op dinsdag 26 januari 2021 werden er via social media, jongeren opgeruid om te rellen in Amsterdam Zuidoost. Mensen uit de hele buurt stonden op om deze rellen te voorkomen, waardoor onrust in het stadsdeel uitbleef. Wat was de gedachtegang toen het over de Bijlmer ging? Waar kwam deze behoefte vandaan om vooral de jongeren aan te spreken? En hoe hebben de jongeren erop gereageerd?

Op dinsdag 26 januari 2021 werden jongeren via social media opgeruid om te rellen in Amsterdam Zuidoost. De jongeren hebben het moeilijk met de coronamaatregelen en zijn mogelijk vatbaar voor dit soort oproepen. De angst die we voelden was terecht want we weten dat rellen zouden lijden naar een rampzalig scenario. In Amsterdam Zuidoost wonen voornamelijk zwarte jongeren en we weten dat de overheid minder empathie heeft voor deze groep. Rellen betekent een serieus bloedbad voor Amsterdam Zuidoost en de doodsteek voor het imago van het stadsdeel.

Deze zorg werd gedeeld door de hele buurt en al snel begon het tegengeluid harder te klinken:
#DeBijlmerZegtNee
Don’t riot, stay inside, protect the bims! #Bijlmerdoetnietmee

Lokale media, jongerenwerkers, welzijnsorganisaties, culturele instellingen, influencers, hip-hoppers kunstenaars, theatermakers, mama’s, papa’s, tantes, ooms en nog vele anderen droegen hun steentje bij om de jongeren van Zuidoost te beschermen.
(Tekst: Pearl Boamah)

Dit programma is ontwikkeld door
Mediapartners