Amsterdam Zuidoost krijgt een nieuw gezicht. De komende twintig jaar worden er een kleine 40.000 woningen bijgebouwd, waardoor het inwonersaantal nagenoeg zal verdubbelen. Daarnaast gaat de publieke ruimte op meerdere plaatsen op de schop. In deze eerste aflevering binnen deze nieuwe reeks kijken we wat er allemaal in Zuidoost gaat gebeuren. Waar en voor wie gaat er worden gebouwd? En wat zijn daarbij de grootste uitdagingen?

Over de sprekers

Ellen Nieuweboer is namens de gemeente Amsterdam hoofdverantwoordelijk voor de transformatie van Zuidoost. Aan de hand van drie afbeeldingen zal ze vertellen wat de stip op de horizon is waar de gemeente naartoe werkt.

Dirk de Jager vormt sinds 2018, samen met Tanja Jadnanansing en Jakob Wedemeijer, het dagelijks bestuur van Zuidoost. De Jager bezit onder andere de portefeuilles ruimtelijke ordening, bouwen & wonen en duurzaamheid. Wat is volgens hem de grootste uitdaging die de verandering van Zuidoost met zich meebrengt?

Raquel van Haver brak eind 2018 als kunstenaar door met een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum. Voor de monumentale schilderijen die ze speciaal voor deze tentoonstelling maakte, deed Haver veel inspiratie op in Zuidoost, het stadsdeel waar ze woont en een atelier heeft. Wat is volgens haar de unieke identiteit van Zuidoost? En wat moet er in haar ogen gebeuren om die identiteit te behouden?

Hester van Buren is de voorzitter van de raad van bestuur van Rochdale. Deze wooncoöperatie is met ongeveer 10.000 woningen de grootste woningbezitter in Zuidoost. Wat voor rol speelt Rochdale bij de transformatie van Zuidoost?

Peter Heuvelink is namens ontwikkelaar AM betrokken bij een van de grotere projecten die momenteel in Zuidoost in gang zijn gezet: het Urban Interactive District. Ondertussen loert AM op andere kansen in Zuidoost. Wat maakt het stadsdeel zo aantrekkelijk voor ontwikkelaars?

Sarita Bajnath werd geboren in Zeeland, maar woont al weer bijna twintig jaar in het stadsdeel waar ze een sterke verbondenheid mee voelt. Ze is blij dat Zuidoost met zijn tijd meegaat en vernieuwt, maar maakt zich ook zorgen. Ze vreest dat de vernieuwing tot verdrukking van de huidige bewoners zal leiden. Wat moet er volgens haar gebeuren om dit te voorkomen?

Dit programma is ontwikkeld door
Daan Dekker
Programmamaker Ruimtelijke Stad
ProgrammareeksZuidoost van morgen

Amsterdam Zuidoost is on the rise. Als alle ambities worden waargemaakt, zal het aantal inwoners van het stadsdeel de komende twintig jaar nagenoeg verdubbelen. Zuidoost verdicht, vernieuwt en breidt uit. In deze vijfdelige programmareeks werpen we een blik op het Zuidoost van de toekomst. Wat gaat er allemaal gebeuren? En voor welke sociale, economische en duurzame uitdagingen staat het stadsdeel?