Van de realisatie van betaalbare woningen en energie, tot buurtzorg, voedselproductie en het schoonhouden van de openbare ruimte; overal zetten burgers zich in met initiatieven voor hun buurt, stad of gemeenschap. Ze ontwikkelen publieke diensten, producten of activiteiten die niet gericht zijn op winst maken, maar wel relevante publieke waarde creëren. Toch kiezen overheden er nog steeds voor overwegend met marktpartijen in zee te gaan. Maatschappelijk initiatiefnemers lopen keer op keer aan tegen scepsis en wantrouwen, niet functionele bureaucratie en blokkades bij financiële instellingen; zaken die duurzame ontwikkelingen in de weg staan.

In deze tijd, waarin het initiatief uit de samenleving zich nadrukkelijk manifesteert, biedt het model van de ‘coöperatie’ een alternatief voor de traditionele publiek-private samenwerking (PPS). Een juridische en functionele invulling van publiek-civiele samenwerking (PCS), waarin burger en overheid zich constructief tot elkaar kunnen verhouden. Wat is precies de toegevoegde waarde van een coöperatie? Hoe zorgen we ervoor dat dit model een sterke schakel in de samenwerking tussen burger en overheid wordt? En hoe ziet een coöperatieve stad en samenleving in de toekomst eruit?

Samen met bewoners, onderzoekers, ambtenaren en politici, verkennen we op 17 januari 2022 de potentie van de coöperatieve beweging in de stad en land.

Programma tijdlijn

16.00-17.00 uur – Coöperatieven in beeld

 • Woon- & Energiecoöperatieven
 • Voedsel- & Zorgcoöperatieven

17.15-18.15 uur – Break-out sessies ronde I

 • De toekomst van de wooncoöperatie
 • Toolkit voor een coöperatieve energietransitie
 • Brainstorm – Samen werken aan coöperatieve tech

18.30-19.30 uur – Plenaire opening

19.45-20.30 uur – Break-out sessies ronde II

 • Samensturing, Samenschuring
 • Coöperatieve fondsen en financiering
 • De waarde van de buurtcoöperatie

20.30-21.30 uur – Break-out sessies ronde III

 • Een Energiewinnend Net
 • Brainstorm – De Amsterdamse coöperatieven incubator
 • Brainstorm – Overwaarde van je huis terug naar de buurt

21.30-22.00 uur – Plenaire afsluiting