Amsterdam groeit


via Structuurvisie Amsterdam 2040

Amsterdam groeit elk jaar met gemiddeld 11.000 inwoners. Het college wil de druk op de woningmarkt verlichten en maakt daarom tot 2025 de bouw mogelijk van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen. Hoe zorg je met die verdichting voor een leefbare stad en voor de juiste kwaliteitsimpuls? In een reeks bijeenkomsten worden de thema’s verdichtende, bereikbare, groene, economie, gemengde, maatschappelijke voorzieningen, participatie en duurzame stad verder uitgediept en dienen ze als input voor de uitwerking van Koers 2025 – Ruimte voor de Stad.


Dit zijn alle programma's in deze reeks

Toon meer programma's

Alle bezoekers van Amsterdam groeit

Deze leden bezochten één of meer programma's uit de reeks.