De Stad

Vrouwen Zonder Huis

Nog steeds maatschappelijk onderbelicht: hoe is het om als vrouw in Amsterdam dakloos te zijn?
maandag 13 jan 2020, 20.00
ma 13 jan 2020, 20.00
IJ Zaal

Het aantal daklozen neemt de afgelopen jaren sterk toe, sinds 2009 is het aantal dak- en thuislozen meer dan verdubbeld. Naar schatting is 11% van de daklozen vrouw, dit gaat om 4.290 vrouwen. De media besteden weinig aandacht aan deze groep. Als er over daklozen wordt gesproken of geschreven gaat het veelal over mannen. Hoe is het om als vrouw in Amsterdam dak- of thuisloos te zijn? Lopen vrouwen tegen andere problemen aan dan mannen? Op deze avond staan de ervaringen van deze vrouwen centraal. We onderzoeken hoe we als stad het leven van dak- en thuisloze vrouwen waardiger kunnen maken en de hulp meer op vrouwen kunnen toespitsen.

Wat gaan we doen?

We beginnen de avond met een situatieschets. Hoe is het om als vrouw in Amsterdam dak -en thuisloos te zijn? Daarna zoomen we een stukje uit: hoe ziet de situatie er eigenlijk uit? Hoe heeft dak -en thuisloosheid zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Wat voor opvang en hulp is er in Amsterdam voor vrouwen?

  • Ervaringsdeskundigen Louise Springer en Sonja Groot Obbink vertellen hun verhaal.
  • PhD kandidaat Jante Schmidt vertelt over haar onderzoek naar hoe mensen met meervoudige problematiek zich behandeld voelen in hulpverlening. Wanneer voelen zij zich gezien en waardig behandeld?

Vervolgens gaan we in gesprek. Wat zijn de problemen waar dak- en thuisloze vrouwen in de hulpverlening tegenaanlopen?  Waar lopen de hulpverleners zelf tegenaan? Daarna verkennen we waar oplossingen liggen. Hoe kunnen we hulpverlening beter inrichten voor de behoeftes van deze groep vrouwen?

  • Kathleen Denkers is locatiemanager bij inloophuizen van de Regenbooggroep. Wat voor hulp bieden de inloophuizen aan vrouwen?
  • Tara Jane Thomas is teamleider bij de Rosaburgh. In deze locatie van het Leger des Heils, wonen vrouwen met een verleden in dakloosheid en/of een verslaving of een psychiatrische stoornis, of die hier nog steeds mee kampen.
  • Jolanda Vader is manager primair proces bij de Blijf Groep. Daarnaast houdt zij zich bezig met samenwerking met andere hulporganisaties, voor een meer integrale aanpak van huiselijk geweld.
  • Hanna Wapenaar zet zich als straatpastoor in om dak- en thuislozen te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Daarnaast organiseert Hanna groepsactiviteiten, waaronder een vrouwengroep.
maandag 13 jan 2020, 20.00
IJ Zaal
Deze 116 mensen waren aanwezig