Op de dag van de biodiversiteit duiken we in de wereld van planten, dieren, schimmels en insecten. De onzichtbare wereld van biodiversiteit in onze stad. Hoe vaak bekijk jij wat er in de bodem leeft? Wat doe jij om onze mede-stadsbewoners een handje te helpen? Fiets jij in je vrije tijd door de parken, veldjes en voedselbossen die de stad rijk is? In dit programma vieren we de biodiversiteit en leren we hoe we beter voor de natuur kunnen zorgen. De avond start met een wandeling rond de Sloterplas met een stadsecoloog. Daarna gaan we in gesprek over al het groen en meer groen doen. Ben jij er bij?
Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.
Programma
19:30 | Start stadswandeling met stadsecoloog
20:15 | Start programma

Stijn Nollen is ecoloog en onderdeel van monitoringscollectief 020Wildlife. Het collectief legt met cameravallen de natuur vast en deelt deze via Instagram. Samen met Atze van der Goot ontdekte hij de eerste steenmarter in Amsterdam Noord

Atze van der Goot is stadsecoloog en ook onderdeel van monitoringscollectief 020Wildlife. Hij legde de bever als eerste vast op wildcamera’s in de omgeving van Amsterdam.

Michael Stech is onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de evolutie van landplanten, in het bijzonder dat van mossen. Hij leidt momenteel het onderzoek naar de verborgen biodiversiteit in de stad: HiddenBiodiversity.

Els de Vos is medeoprichter van ‘Natuur, je beste buur’, en organisator bij Buurtgroen020 en Groenpunt020. Zo probeert ze bewoners met een andere blik naar
buiten te laten kijken door voornamelijk activiteiten te organiseren op het
gebied biodiversiteit: fietstochten met stadsecologen,
nachtvlinderactiviteiten, vleermuis luisteren, en zaklampvissen.

Maaike Belder, is initiatiefnemer van de Stadskas Tuin van Toorop, buurtmoestuin annex ontmoetingsplek in Overtoomse Veld. De tuin aan de Jan Tooropstraat is een initiatief van buurtbewoonster Maaike Belder, samen met corporatie Eigen Haard. Buurtbewoners kunnen er zelf groente en fruit telen in 25 moestuinbakken en met de oogst koken zij buurtmaaltijden. Ook is er een repair-café en worden vanuit de kas zwerfafval-prikacties georganiseerd. De kas is gebouwd van materiaal van gesloopte woningen die tot tien jaar geleden nog in de buurt stonden.

 

ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.