De afgelopen eeuw is de biodiversiteit drastisch afgenomen. Dieren in de lucht en op het land, bijzondere soorten in het water en onder de bodem, planten in de jungle en in het Vondelpark. Overal neemt de soortenrijkdom af. Wat betekent dit eigenlijk voor jou als bewoner van de stad? Amsterdam streeft in haar Groenvisie naar een leefbare stad voor mens en dier. Wat weet jij eigenlijk over de natuur in deze stad? Wat is jouw kennis over de bloemetjes en de bijtjes? Op deze avond laten we ons informeren en inspireren door gepassioneerde (stads)ecologen. Aan de hand van verhalen, foto’s en video’s testen we jouw kennis over de stadsnatuur. Raakt jouw bingokaart als eerste vol? Uiteraard is er een prachtige prijs te winnen!

Roy Veldhuizen is stadsecoloog bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam waarbij hij zich bezig houd met het vergroenen van de stad. Daarnaast presenteert hij het kinderprogramma Steken & Prikken bij BNNVara waarbij hij extra uitleg geeft over verschillende in Nederland voorkomende dieren.

Jan Willem de Groot is directeur bij adviesbureau Terra Nostra. Terra Nostra is een kennisatelier voor boom en bodem gericht op boombeheer waarbij wetenschappelijke inzichten gecombineerd worden met praktijkervaring.

Stijn Nollen is ecoloog en onderdeel van monitoringscollectief 020Wildlife. Het collectief legt met cameravallen de natuur vast en deelt deze via Instagram.

Arend Wakker is natuurexpert Groene academie. Arend Wakker is geoloog, plantenkenner en natuurdocent. Hij geeft o.a. cursussen en lezingen aan verschillende botanische tuinen en aan het Instituut voor Natuureducatie (IVN). Hij doceert over onderwerpen als biodiversiteit en evolutie, én leidt mensen op tot natuurgidsen.

Jaleesa Vos is planten expert en Ambeessadeur bij The Pollinators. Jaleesa Vos opende in 2018 Vrolijk Kinderopvang, de eerste duurzame kinderopvang in de omgeving mét moestuin. Hierin werkt ze vanuit een zogeheten ‘groene pedagogiek’: kinderen leren in en van de natuur. Daarnaast is Jaleesa planten expert bij The Pollinators. The Pollinators is een organisatie die zich inzet voor landschapsherstel en de bescherming van bestuivende insecten.

DossierBiodiversiteit
Fill 175 WeMakeThe.City Green
Dit programma is ontwikkeld door
Marieke Ubachs
Programmamaker Duurzame Stad
Partners
ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.