Natuurinclusief ontwerpen binnen de gebouwde omgeving voor het verhogen van diversiteit in beestjes en plantjes gebeurt momenteel nog veel te weinig. We gaan met verschillende specialisten, ontwerpers en beleidsmakers dieper in op dit onderwerp en we bespreken de huidige- en toekomstige opgave.

In dit programma reflecteren we op natuurinclusief bouwen in Nederland en bespreken welke lessen we uit eerdere voorbeelden kunnen halen. Én we blikken vooruit naar hoe natuurinclusieve ontwerpen, zowel bij nieuwbouw, als in de bestaande opgebouwde omgeving beter kan bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Hoe kunnen we deze belangrijke manier van ontwikkelen verankeren in ons beleid?

Over de sprekers

Vanuit ABN AMRO is Leontien de Waal als Sector Banker Bouw verantwoordelijk voor het volgen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en de sub sectoren. Daarmee is ze een klankbord voor ondernemers, investeerders en andere stakeholders op het snijvlak van onder andere duurzaamheid en circulaire innovatie.

Jan Kadijk is Manager Kennis & Innovatie bij de Dutch Green Building Council. In die functie ontwikkelt hij samen met teams verschillende kennissessies en trainingen. Hij werkte eerder aan kennisoverdracht rond ruimtelijke kwaliteit, regionale samenwerking en slimme steden bij het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), de Nieuwe Kaart van Nederland, Platform31 en Smartsensors.me. Kadijk is naast zijn werk bij DGBC actief als bestuurslid/programmeur bij stadsplatform TOPdelft.

Louise van der Worp is al meer dan een decennia Coördinator Innovatie bij Van Wijnen. Onderwerpen waar ze aan werkt zijn duurzaamheid, toekomstbestendige ontwikkeling en duurzaam bouwen. Van Wijnen is éen van de grootste bouw- en projectontwikkelingsondernemingen van Nederland. Daarnaast is Van der Worp Klimaatburgemeester in de gemeente Hendrik Ido Ambacht.

Lodewijk Hoekstra is Nederlands bekendste tv-tuinman, presentator, tuinontwerper, ondernemer en vooral voorvechter van een duurzame wereld. Lodewijk streeft naar een wereld waarbij de mens en de natuur in balans zijn. Een wereld waarin we als mensen gezond en gelukkig kunnen leven, zonder dat dit een nadelig gevolg heeft voor ecosystemen en de natuur om ons heen.

Jan Henk Tigelaar is directeur bij Rooftop Revolutions. Hij werkt daar fulltime aan de zogenoemde ‘daken revolutie’. Het doel van het bedrijf is om alle daken optimaal te benutten ten behoeve van de natuur. Juist omdat deze natuur zo’n belangrijke rol kan spelen om de uitdagingen van klimaatadaptatie en biodiversiteit aan te pakken.

Clemens Karlhuber is landschapsarchitect bij DS landschapsarchitecten. Hij is onder andere betrokken bij het ontwikkelen van een natuurinclusief gebouw genaamd Zoöp waarbij dier en mens dichter bij elkaar worden gebracht om belangen van al het leven te behartigen en het eerste natuurinclusieve gebouwencomplex in Amsterdam Sloterdijk. Daarnaast heeft hij zijn eigen landschapsarchitecten bureau en is hij gastdocent op de Academie van Bouwkunde.

Ingrid Sloots richtten in 2019 Nest natuurinclusief op. Met Nest creëert ze kansen voor de natuur in ieder bouwproject om zo de leefomgeving te verbeteren voor mens en dier en te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Nest werkt aan kansrijken, integrale en natuurinclusieve voorstellen voor overheden en bedrijven om het leefklimaat voor bewoners, gebruikers en voor de dieren te verbeteren.

Paul Nelisse werkt sinds 2007 als taxateur bij Colliers. Daarvoor heeft hij werkervaring opgedaan in de vastgoedsector bij Syntrus Achmea, Aberdeen Property Investors, Bouwinvest en de ROZ/IPD Vastgoedindex. Paul taxeert alle typen vastgoed , van woningen en zorgvastgoed tot kantoren, winkels, bedrijfsruimten en grond. Hij is onder andere gespecialiseerd in de impact van verduurzamings maatregelen op de waarde van vastgoed.

 

DossierBiodiversiteit
Fill 175 WeMakeThe.City Green
ProgrammareeksCIRCL

Circl is het circulaire paviljoen van ABN AMRO. Een platform op de Amsterdamse Zuidas waar de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Pakhuis de Zwijger adviseerde bij de ontwikkeling van Circl en is mede-verantwoordelijk voor de programmering. Er lopen programmalijnen over de energie-transitie, de reset van de economie, de vaardigheden van de duurzaamheidsprofessional, commodities, het meetbaar maken van impact en interactieve workshops gericht op inkopers, ontwerpers, financiers en marketeers. Ook is Circl elk jaar hoofdkwartier van de Week van de Circulaire Economie.