Meer ruimte maken voor de natuur in de gebouwde omgeving biedt tal van voordelen. Zo kunnen we een halt toeroepen tegen de sterk afnemende biodiversiteit en kunnen we extreme weersomstandigheden zoals hoosbuien en lange droge en warme perioden beter opvangen. Daarnaast voelen we ons gelukkiger en leven we gezonder in een groene omgeving. Niet voor niets integreren we natuur steeds vaker in onze gebouwen. Wat is natuurinclusief bouwen? Wegen de baten op tegen de kosten? En welke succesvolle voorbeelden zijn er? We gaan in gesprek met architecten, ontwikkelaars, ondernemers en onderzoekers over natuurinclusief bouwen anno 2021.

Zie de website van CIRCL voor meer informatie.

De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
ProgrammareeksCIRCL

Circl is het circulaire paviljoen van ABN AMRO. Een platform op de Amsterdamse Zuidas waar de benodigde krachten uit de samenleving, business en finance samen in beweging komen voor een duurzame wereld. Pakhuis de Zwijger adviseerde bij de ontwikkeling van Circl en is mede-verantwoordelijk voor de programmering. Er lopen programmalijnen over de energie-transitie, de reset van de economie, de vaardigheden van de duurzaamheidsprofessional, commodities, het meetbaar maken van impact en interactieve workshops gericht op inkopers, ontwerpers, financiers en marketeers. Ook is Circl elk jaar hoofdkwartier van de Week van de Circulaire Economie.