De zomer van 2022 was één van de droogste ooit gemeten. Zo droog dat eind augustus het KNMI concludeerde dat het landelijk neerslagtekort uitkwam op zo’n 300 mm, wat 3 keer zo weinig is als normaal. Door deze droogte, maar ook door de toenemende hitte neemt het watergebruik als maar toe in Nederland met groeiende waterschaarste als gevolg. Hoe kan de gebouwde omgeving bijdragen aan het vasthouden, hergebruiken en zuinig omgaan met water? Kan dit worden vastgelegd in vormen van bouwbeleid? Wat is het verschil tussen de implementatie van waterinclusiviteit in herontwikkeling en nieuwbouw? En welke goede voorbeelden van waterinclusief bouwen zijn er al waar we van kunnen leren? Hierover gaan we onder andere met ondernemers, experts en politici in gesprek.

Laura Bromet zet zich als Tweede kamerlid voor GroenLinks onder andere in voor het duurzaam omgaan met drinkwater. Ze heeft afgelopen juni bij de kamer tevergeefs een motie ingediend ter afschaffing van het heffingsplafond op de leidingwaterbelasting en ter invoering van een heffingsvrije voor de eerste 50 m3. De motie kwam voort uit kritiek op het drinkwaterbeleid wat inhoudt dat belasting wordt geheven over verbruik tot 300 kubieke meter, wat erop neer komt dat grootverbruikers naar mate ze meer verbruiken minder hoeven te betalen.

Harwil de Jonge houdt zich als directeur bij Heijmans Vastgoed bezig met het verduurzamen van de bouwsector. Zowel op het niveau van gebiedsontwikkeling maar ook op kleinere schaal van de buurt of zelfs het gebouw neemt Heijmans de natuur als uitgangspunt bij de inrichting, beheer en gebruik. Zo werkt het bedrijf actief op gebiedsniveau aan het verbinden van ecologische systemen zoals waterlopen in hun projecten.

Alex Hekman is in zijn functie bij Sweco als Business Director Water betrokken bij de ontwikkeling van integrale oplossingen rondom water in de gebouwde omgeving. Daarnaast maakt hij als branche ambassadeur klimaatadaptatie en lid van de commissie Water deel uit van Koninklijke NL ingenieurs.

Vanuit ABN AMRO is Leontien de Waal als Sector Banker Bouw verantwoordelijk voor het volgen van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en de sub sectoren. Daarmee is ze een klankbord voor ondernemers, investeerders en andere stakeholders op het snijvlak van onder andere duurzaamheid en circulaire innovatie.

Als Chief Financial Officer van Vitens houdt Marike Bonhof zich bezig met het direct leveren en produceren van betrouwbaar en betaalbaar drinkwater in Nederland. Met een verzorgingsgebied ruim 5 provincies is Vitens een van de grootste waterleidingbedrijven van Nederland.

Jan Kadijk is Manager Kennis & Innovatie bij de Dutch Green Building Council. In die functie ontwikkelt hij samen met teams verschillende kennissessies en trainingen. Hij werkte eerder aan kennisoverdracht rond ruimtelijke kwaliteit, regionale samenwerking en slimme steden bij het Nirov (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), de Nieuwe Kaart van Nederland, Platform31 en Smartsensors.me. Kadijk is naast zijn werk bij DGBC actief als bestuurslid/programmeur bij stadsplatform TOPdelft.

DossierKlimaatadaptatie
Fill 175 Groen
Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Lynn Zebeda
Moderator