Waar voel jij je thuis? Welke rol heeft je thuis(situatie) op je leven? Heb je wel eens een nieuw ‘thuis’ gevonden? Bij nieuwe mensen, gemeenschappen of in een nieuwe plaats? Wat onze onderlinge verschillen ook zijn, we delen ons thuis: Nederland. Hoe zorgen we voor een collectief en veilig thuis? Het thema geeft aanleiding om het te hebben over zowel onderlinge verschillen als over een gemeenschappelijke basis.

Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) nodigt je van harte uit voor het hoofdevenement van de Nationale Dag van Empathie 2024! De Nationale Dag van Empathie vindt sinds 2012 plaats op de vooravond van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag. Ieder jaar beklimmen diverse en uiteenlopende sprekers, dichters en muzikanten ons podium. De sprekers en artiesten geven elk op hun eigen manier en met persoonlijke verhalen inzicht in hun drijfveren, achtergrond en cultuur en de manier waarop die hun kijk op de huidige samenleving bepalen. Door middel van hun verhalen, poëzie en muziek leert het publiek deze personen beter kennen.

Het volledige programma van 3 mei: de Nationale Dag van Empathie wordt later bekend gemaakt.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Over De Dag van Empathie

De Nationale Dag van Empathie bestaat uit een hoofdevenement op 3 mei in Amsterdam, een nabeschouwing van de nationale herdenking op 6 mei, een Empathische Kalender en een Lespakket Empathie.

De Nationale Dag van Empathie vindt sinds 2012 plaats op de vooravond van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag op 3 mei. We staan jaarlijks stil bij de Dag van Empathie door middel van de volgende onderdelen: een hoofdevenement op 3 mei in Amsterdam, een nabeschouwing van de nationale herdenking op 4 mei, een Empathische Kalender en Lespakket Empathie. De Dag van Empathie heeft als doel meer begrip voor en bewustwording van verschillen binnen de Nederlandse samenleving te creëren. Met de Dag van Empathie willen wij Nederlanders in aanraking brengen met verhalen van anderen met wie ze op het eerste gezicht weinig gemeen lijken te hebben. Zo willen we bijdragen aan een samenleving met meer respect, empathie en verbondenheid, waarin wij elkaar minder snel veroordelen. Stichting NLWB organiseert de Dag van Empathie jaarlijks in samenwerking met verschillende partners, waaronder Pakhuis de Zwijger, het Amsterdams 4 en 5 mei comité, de Empathische Alliantie en de Gemeente Amsterdam.

Meer informatie over de Dag van Empathie vind je hier en de uitzending van de Dag van Empathie 2023 vind je hier. Voor meer informatie over de Dag van Empathie vind je hier terug.

De Nabeschouwing van de Nationale Herdenking van 2024 vindt plaats op 6 mei: welke verhalen worden herdacht en welke vergeten? Tijdens deze nabeschouwing van de Nationale Herdenking op 6 mei kijken we samen naar de Nationale Herdenking en reflecteren we op de speeches en inhoud van de herdenking vanuit diverse invalshoeken.

De Empathische Kalender van de Dag van Empathie nodigt uit tot een uitstapje naar onverwachte ontmoetingen. De kalender heeft tot doel jaarlijks zoveel mogelijke empathische activiteiten die plaatsvinden in Nederland in mei toegankelijk te maken en onder de aandacht te brengen. Elk jaar brengen we verschillende empathische activiteiten in beeld en vragen we organisaties, podia, instituties, bibliotheken, gemeenten, (onderwijs)instellingen en bedrijven om hun activiteiten in mei die aansluiten bij het thema Empathie aan te melden. Op de Empathische Kalender staan verschillende activiteiten zoals lezingen, documentaires, dans, voordrachten, theater of debat.

NLWB heeft het Lespakket Empathie gelanceerd voor de bovenbouw van het PO en de onderbouw van de VO. Om de kracht van empathie te verduurzamen, is het belangrijk jeugd en jongeren te leren wat empathie betekent en hoe je empathisch kan handelen, ook als je iemands gedrag of gevoel niet meteen begrijpt. Het lespakket is gratis te downloaden op onze website. Sluit de herdenking en het programma aan bij de behoeften uit de samenleving? En wat is het belang en urgentie van deze herdenking vandaag de dag?