De symbiotische stad: een stad die één is met de natuur, grondstoffen van onze planeet beschermt en biodiversiteit herstelt. Een stad waar bodem, water, wind en levende organismen weer met elkaar verbonden zijn in de stedelijke omgeving. Deze avond presenteert Marian Stuiver, als redacteur en mede-auteur, het boek The Symbiotic City, voices of nature in urban transformations. In het boek staan voorbeelden van Washington tot Nijmegen en van Lissabon tot Amsterdam. Steden met veel initiatieven waarin de waarden van de natuur centraal staan. Een verhaal van hoop met volop inspiratie over een toekomst waar biodiversiteit groeit en sociale gelijkheid, inclusie en milieurechtvaardigheid de standaard zijn.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

In dit programma vertalen we inzichten uit het boek naar de huisvestigingsopgaven in Nederlandse steden. Hoe werken we aan een symbiotische stad in combinatie met de wooncrisis van deze tijd? Wat betekenen de vier waarden van de symbiotische stad bij het ontwerpen van nieuwe woningen en wijken? Op welke manier kun je bouwen aan waardevolle communities in steden? Hoe kunnen mensen en niet-mensen onderdeel zijn van hetzelfde circulaire systeem? We gaan in gesprek met beleidsmakers, ontwerpers, ontwikkelaars, onderzoekers en initiatiefnemers.

Meer informatie over het boek is hier terug te lezen.

DossierGroen Verbonden
Fill 175 Groen

Marian Stuiver is programmaleider Green Cities aan Wageningen Environmental Research. Marian heeft een groot track record in sociale wetenschappen, duurzame verstedelijking en groene groei en inclusiviteit. Deze avond is de presentatie van het boek dat Marian met vele anderen schreef over de toekomst van (natuur)inclusieve steden: The Symbiotic City.

Claudia Bouwens is bouwkundige en expert op het gebied van klimaatadaptieve en zeer energiezuinige woningbouw. Claudia is programmabegeleider Energie en Duurzaamheid bij NEPROM. Sinds 2020 geeft ze leiding aan het programma Klimaatadaptief Bouwen mét de Natuur (KAN). Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen en ervaring te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde.

Rieta Aliredjo werkt met veel passie aan de donut economie in de stedelijke omgeving. Ze zet zich op allerlei manier in om bij te dragen aan de veilige en rechtvaardige ruimte van de Donut. Hoe kunnen we voldoen aan de behoeften van alle mensen binnen de planetaire grenzen. Rieta richt zich op jongereneducatie, commons en sociaal ondernemerschap/intrapreneurship.

Peter Wouda is al tientallen jaren ecokathedraal-bouwmeester van een groenstrook in Heereveen. Daar maakt hij met een groep vrijwilligers bouwwerken die over een aantal jaar compleet zijn overgenomen door de natuur. Peter heeft kennis van het ontwikkelen van (zeer) langetermijn projecten en kijkt met een kathedrale blik naar projecten.

Valérie Deckers werkt als adviseur duurzame gebiedsontwikkeling bij de gemeente Amsterdam. Ze zet zich dagelijks in om natuur te laten landen bij ontwikkelingen in de stad.

ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.