Wanneer we echt willen bijdragen aan een gezonde, duurzame en groene toekomst moeten we meer praten ‘met’ alle betrokken partijen in plaats van ‘over’. We praten met bewoners van een buurt over gebiedsontwikkeling, met jongeren over het onderwijs en met boeren over landbouw. Maar hoe praat je met de natuur? Hoe weten we wat dieren, bomen, schimmels en alle andere triljoenen inwoners van onze steden eigenlijk nodig hebben? Een filosofisch en juridisch vraagstuk waar we de laatste jaren op verschillende manieren aan werken. Onder andere door pogingen de natuur een stem te geven. Soms figuurlijk, via kunst en cultuur, soms letterlijk, door te vechten voor gelijk rechten.
Hoe zorgen we er als burgers, ondernemers en beleidsmakers voor dat natuur een prominente plek krijgt in besluitvorming?
Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

In deze nieuwe programmareeks ‘The Voice of Urban Nature’ gaan we op zoek naar manieren om samen mét de natuur te bouwen en de stad te zien als natuurgebied. Dit is het thema van de gezamenlijke inzending van de gemeenten Almere en Amsterdam voor Floriade Expo 2022. In dit zesde programma staan de rechten van de natuur centraal. We inspireren en informeren over het vergroenen van buurten, woningen, tuinen, parken en meer.

Wil jij graag meepraten of mee kijken?
Dit programma kun je online meekijken via wemakethecity.green/live of samen met ons in de Nieuwe Bibliotheek in Almere. Na het programma is in de bibliotheek ook een nagesprek met de sprekers uit het programma.

Ton Eggenhuizen is een senior stadsadviseur bij de gemeente Almere waar hij werkte aan de Trendverkenning 2026, waar stadsnatuur een belangrijke rol in speelt. Ton bracht eerder zijn boek ‘De knobbelzwaan’ uit, een rijke monografie over een van onze sierlijkste vogels, maar daarnaast is het ook een hartstochtelijk pleidooi voor het waarderen van de stadsnatuur.

Thijs de Zeeuw studeerde in 2011 af aan de Academie van Bouwkunst met zijn ontwerp voor De (on)voorwaardelijke tuin. Het ontwerp was een tuin voor Artis waarin het niet om exotische planten en dieren gaat maar om de flora en fauna van de stad om ons heen. De belangrijkste thema’s binnen zijn werk zijn ecologie en water. De laatste jaren heeft Thijs regelmatig voor Artis ontworpen waar hij zijn gevoel voor landschapsecologie en cultuurhistorie samenbrengt in het ontwerpen aan specifieke dierverblijven. Eerder deed hij de onderzoeken naar shared spaces voor ARCAM en ‘Stem voor de Paling’ voor de Ambassade van de Noordzee.

Monique van der Plas werkt als programmamanager Floriade Almere 2022 aan de spin off van wereldtentoonstelling. Ze werkt nauw samen met stichtingen, bedrijfsleven en bewoners om de impact voor een groene en gezonde stad te versterken en vergroten. Een stad die als inspiratie en voorbeeld wil dienen voor Growing Green Cities.

Geertje Wijten is programmamanager bij de gemeente Amsterdam. Met haar team werkt ze aan de realisatie van de Groenvisie 2020-2050. In deze visie is een beeld geschetst van Amsterdam als groene stad voor mens en dier en hoe vergroening vorm gaat krijgen tussen nu en 2050.

Klaas Kuitenbrouwer is onderzoeker bij Het Nieuwe instituut in Rotterdam. Na een studie geschiedenis en het ontwikkelen van een kunstpraktijk, werkte hij sinds eind jaren negentig op het snijvlak van cultuur, technologie en ecologie. Bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam ontwikkelt hij momenteel het zoöp-project, een juridisch format voor samenwerking tussen mensen en collectieve lichamen van niet-mensen.

Gienke Deuten is regisseur en artistiek leider van theatergezelschap Gouden Haas. Gouden Haas maakt beeldend muziektheater op locatie dat net buiten de realiteit lijkt te staan: eco-poezie. Daarin plaatst het urgente, ecologische thema’s in een vervreemdend universum, altijd vanuit de vraag hoe de mens zich staande houdt in een veranderende wereld.

ProgrammareeksThe Voice of Urban Nature

Hoe kunnen we beter luisteren naar en samenleven met de natuur?