In de natuur is niets voor altijd. Alles is voortdurend aan het veranderen. Dat geldt voor alle onderdelen van de natuur: mensen, dieren, planten en microben. We bloeien op en we vergaan. Deze kringloop blijft op een natuurlijke manier in balans. De boombladeren die op de grond vallen, zijn voeding voor de bodem(dieren) en vervolgens weer de basis voor de boom. Bomen en planten nemen CO2 op uit de lucht en ademen zuurstof uit. Deze zuurstof ademen mensen en dieren vervolgens weer in en wij ademen CO2 uit. Dood en leven vormen samen een kringloop.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

In dit programma onderzoeken we wat we kunnen leren van de natuur. Hoe kunnen we zelf bijdragen aan deze natuurlijke kringlopen? Waarom zijn dode bladeren juist zo mooi? Hoe kunnen we onze parken en bossen op een ander manier beheren, met meer ruimte voor deze natuurlijke processen? Hoe kunnen we meer leven in ‘the circle of life’?

In deze nieuwe programmareeks ‘The Voice of Urban Nature’ gaan we op zoek naar manieren om samen mét de natuur te bouwen en de stad te zien als natuurgebied. Dit is het thema van de gezamenlijke inzending van de gemeenten Almere en Amsterdam voor Floriade Expo 2022. In dit vijfde programma staat dood en leven centraal. We inspireren en informeren over het vergroenen van buurten, woningen, tuinen, parken en meer.

Wil jij graag meeluisteren of meedoen?
Dat kan online via wemakethecity.green/live

DossierBiodiversiteit
Fill 175 WeMakeThe.City Green
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Valerie Bos
Oprichter, campagnebureau Van Loof
Mediapartner
ProgrammareeksThe Voice of Urban Nature

Hoe kunnen we beter luisteren naar en samenleven met de natuur?