Om de openbare ruimte klimaatadaptief en circulair in te richten is integraal werken noodzakelijk om het uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Daarnaast moeten we een mate van flexibiliteit inbouwen om toekomstige veranderingen efficiënt in te kunnen passen. Dit klinkt als een open deur, maar in de realiteit is op deze schaal samenwerken tussen veel verschillende private en publieke domeinen complex. Door schaarse ruimte worden andere prioriteiten gesteld, samenwerkingen komen niet tot stand en budgetten worden overschreven. Hoe kunnen we van taakgericht werken per sector overgaan naar een opgavematige integrale aanpak, om zo de openbare ruimte klimaatbestendig en circulair in te richten? Aan de hand van het boek ‘The Flexible City’ gaan we in gesprek met architecten, beleidsmakers en andere partijen en presenteren we concrete voorbeelden en gereedschappen om professionals hierbij te helpen.

Over de sprekers

Maarten van Tuijl is de mede oprichter van Temp.archtecture.urbanism, samen met Tom Bergevoet. Temp.archtecture.urbanism ontwerpt gebouwen, interieurs en stedelijke ruimten vanuit de overtuiging dat zij een leven lang mee moeten. Maarten en Tom schreven onder de noemer The Flexible City drie boeken. Zo verscheen in 2013 het boek De Flexibele stad – Oplossingen voor leegstand en krimp, in 2016 het boek The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in Transition en in oktober 2023 The Flexible City – Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe.

Joyce van den Berg is senior hoofdontwerper/ landschapsarchitect bij Gemeente Amsterdam. Joyce is gespecialiseerd in het leiden van innovatieve projecten en complexe veranderingsprocessen. Haar expertise ligt in het herkennen van orde binnen chaos, het transformeren van inspiratie in vernieuwing, en het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking om uitdagende opgaven aan te pakken. Ze is projectleider van de studie intergrale ontwerp methode en heeft meegewerkt aan de publicatie van BiodiverCITY. Een publicatie die het belang van bodembiodiversiteit in de stad vertelt.

Menno van Drunen is managing partner founder van Supply Value, een specialist in netwerkoptimalisatie voor commercieel, operationeel en digitale doeleinde. Zij bieden advies, implementatiekracht en training en vertalen strategie naar concrete resultaten. Menno heeft ruim 20 jaar ervaring op het terrein van crisis-, interim,- verander- en programmamanagement, (out)sourcing, digitalisering- en bedrijfsarchitectuur.

Willem van Heijningen is Ambtelijk Opdrachtgever/Strateeg bij Verkeer & Openbare Ruimte bij de Gemeente Amsterdam. Van Heijningen is een verbinder van mensen organisaties en ideeën in complexe en strategische vraagstukken met betrekking tot de herontwikkeling van stedelijke gebieden. Daarnaast is hij opdrachtgever van het programma Hubs in Amsterdam.

Pallas Agtenberg is challange officer bij Alliander, waar ze strategische en innovatieve uitdagingen programmeert. Daarnaast is Pallas werkzaam als raadslid bij Rli voor de raad vaoor de leefomgeving en infrastructuur. Ook is ze de voorzitter van One Planet Research Food and Health. Hiernaast is ze ook raadslid van toezicht MVO-NL, voor onderzoek en ontwikkeling voor digitalisering, circulariteit en transformerende steden.

Marianne Loof is architect en founding partner van LEVS architecten. Als toegewijd deelnemer aan het publieke debat heeft Loof zich ingezet voor duurzame ruimtelijke kwaliteit, met leidende rollen in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amsterdam, het hoofdbestuur van de BNA, ARCAM en de Welstands- en Monumentencommissie in Den Haag. Sinds 2022 adviseert zij als Spoorbouwmeester, NS en ProRail over integrale ruimtelijke kwaliteit binnen de spoorsector.

Misja van Veen is associate Project Director en senior architect / urban designer bij UNStudio. Daarnaast is hij bestuurslid en penningmeester van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP). Hij heeft uitgebreide ervaring met verschillende stedenbouwkundige projecten waaronder het Brainport Smart District-project in Helmond en Arnhem Centraal. De laatste jaren heeft hij ook gewerkt aan een nationale visie voor NL 2050, een toekomstvisie voor Schiphol en mobiliteit-hub-netwerken.

In samenwerking met
Partners
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator