Om onze steden veilig, gezond en toekomstbestendig te houden moeten zij circulair en klimaatadaptief worden. Omdat de meeste andere landen en steden in Europa een vergelijkbare culturele, demografische en staatsrechtelijke achtergrond hebben en bovendien kampen met vergelijkbare uitdagingen, is het aannemelijk dat we gemakkelijk van elkaar kunnen leren. Het lijkt erop dat onze steden sneller circulair en klimaatadaptief kunnen worden wanneer we bij onze buren kijken wat daar goed – of juist verkeerd – gaat. Maar wat kunnen wij dan precies leren van andere Europese landen en steden? En wat kunnen zij leren van ons? En waar zijn de culturele, juridische of maatschappelijke verschillen te groot om elkaars successen zomaar over te nemen?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Vanavond is de algemene boekpresentatie van ‘the Flexible City, Solutions for a Circular and Climate Adaptive Europe‘. In de publicatie worden analyses, ontwikkelingen, instrumenten en voorbeelden uit verschillende Europese landen met elkaar vergeleken. Best practices uit uiteenlopende landen en steden zijn veralgemeniseerd tot een toolbox die in verschillende landen en steden van Europa kan werken. Vanavond wordt het boek toegelicht door auteurs Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl, samen met enkele reporters die hen hielpen het boek te schrijven. Waternet en de gemeente Amsterdam, die het onderzoek hebben ondersteund, reflecteren op het onderzoek. Later dit jaar volgen deelsessies rondom specifieke thema’s uit het boek zoals stapsgewijze stadsontwikkeling, de circulaire stad en het integraal ontwerpen aan de openbare ruimte.

Over de sprekers

Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl zijn de oprichters van Temp.archtecture.urbanism. Met hun bureau ontwerpen ze gebouwen, interieurs en stedelijke ruimten vanuit de overtuiging dat zij een leven lang mee moeten. Tom en Maarten schreven onder de noemer The Flexible City eerder twee boeken. Zo verscheen in 2013 het boek De Flexibele stad – Oplossingen voor leegstand en krimp en in 2016 het boek The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in Transition. Onderwerpen die nog altijd actueel zijn.

Joyce van den Berg is hoofdontwerper/ landschapsarchitect bij Gemeente Amsterdam. Ze is projectleider van de studie intergrale ontwerp methode en heeft meegewerkt aan de publicatie van BiodiverCITY. Een publicatie die het belang van bodembiodiversiteit in de stad vertelt.

Kasper Spaan is senior beleidsadviseur klimaatadaptatie bij Waternet en houdt zich bezig met het klimaatadaptief maken van Amsterdam en omgeving. Volgens Kasper moeten we leren denken in flexibele routes – in zogenoemde ruimtelijke adaptieve paden – in plaats van in vaste bestemmingen. Hij schetst samen met Joyce aan het begin van de avond een beeld van de huidige opgaven waarvoor Amsterdam staat en deelt zijn visie op het thema van de avond.

Bas Horsting is architect en urban planner met een fascinatie voor het maken van een gezonde en veilige stedelijke leefomgeving. Hij is onder andere actief als Senior advisor sustainable Urban Development bij de gemeente Amsterdam en heeft zijn eigen bureau genaamd BASTA Urbanism. Hij heeft gewerkt aan tal van kleine en grote projecten wereldwijd zoals masterplannen en ontwikkelingsstrategieën voor de Randwick Health Campus in Sydney, MO City in Moskou, de NDSM-werf Amsterdam en voormalige Philips-campus Strijp-S in Eindhoven.

Tracy Metz is journalist, auteur en presentator en is directeur van het John Adams Institute. Ze komt oorspronkelijk uit Californië en kwam na haar studie naar Europa, waar ze in Nederland in de journalistiek terechtkwam. Ze schrijft kritisch, onafhankelijk, met gezag én gevoel voor humor over architectuur, stedenbouw, natuur en landschap. In 2012 richtte ze Stadsleven op, een boeiende live talkshow en digitaal magazine over het leven in steden. In haar podcast gaat ze o.a. in gesprek over onderwerpen als water, stedenbouw en architectuur en spreekt ze gasten over de hele wereld.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner