Terwijl steeds duidelijker wordt dat wij onze dorpen en steden weerbaar moeten maken tegen een veranderend klimaat, moeten we toegeven dat niemand precies weet wat de aard en omvang van deze veranderingen straks zullen zijn. Het voorspellen van de exacte gevolgen van extreme temperaturen, fluctuaties in de grondwaterstand, de mate van de opwarming van de aarde of de ontwikkeling van de waterspiegel van rivieren en zeeën, is extreem complex, zo niet onmogelijk. Omdat veranderprocessen in onze steden altijd traag verlopen, moeten we nu al beginnen met het klimaatadaptatief maken van onze steden, terwijl het nog onduidelijk is tegen welke bedreigingen we ons precies moeten weren. Bestaan er methodes waarmee we onze steden zo kunnen doorontwikkelen dat zij voldoende wendbaar blijven om te kunnen reageren op toekomstige, nog onbekende veranderingen?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Vanavond is de tweede aflevering van een reeks van vier waarbij we het boek ‘The Flexible City Solutions for a Circular Climate Adaptive Europe’ verder uitdiepen. We gaan in gesprek over hoe we klimaatadaptieve paden kunnen inzetten voor een toekomstbestendige en veerkrachtige stad in een toekomst die we nog niet kunnen voorspellen. In de publicatie worden analyses, ontwikkelingen, instrumenten en voorbeelden uit verschillende Europese landen met elkaar vergeleken. Best practices uit uiteenlopende landen en steden zijn veralgemeniseerd tot een toolbox die in verschillende landen en steden van Europa kan werken. Bestaan er methodes waarmee we onze steden zo kunnen doorontwikkelen dat zij voldoende wendbaar blijven om te kunnen reageren op toekomstige, nog onbekende veranderingen? Tijdens dit programma wordt het boek toegelicht door auteur Tom Bergevoet en zal Kasper Spaan meer vertellen over klimaatadaptieve paden. Daarnaast gaan we nog in gesprek met diverse andere experts en het publiek.

Over de sprekers

Tom Bergevoet is mede-oprichter van Temp.archtecture.urbanism. Samen met Maarten van Tuijl heeft hij een bureau waar ze gebouwen, interieurs en stedelijke ruimten ontwerpen vanuit de overtuiging dat zij een leven lang mee moeten. Tom en Maarten schreven onder de noemer The Flexible City eerder twee boeken. Zo verscheen in 2013 het boek De Flexibele stad – Oplossingen voor leegstand en krimp en in 2016 het boek The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in Transition. Onderwerpen die nog altijd actueel zijn.

Kasper Spaan is senior beleidsadviseur klimaatadaptatie bij Waternet en houdt zich bezig met het klimaatadaptief maken van Amsterdam en omgeving. Volgens Kasper moeten we leren denken in flexibele routes – in zogenoemde ruimtelijke adaptieve paden – in plaats van in vaste bestemmingen. Hij schetst samen met Joyce aan het begin van de avond een beeld van de huidige opgaven waarvoor Amsterdam staat en deelt zijn visie op het thema van de avond.

Gaby Langendijk is onderzoeker bij Deltares op het vlak van steden onder klimaatverandering, klimaatadaptatie en regionale klimaatmodellering. Deltares is een kennisinstituut dat werkt aan innovatieve oplossingen op het gebied van water en ondergrond.

Hade Dorst is onderzoeker en adviseur over stedelijke duurzame transities bij het TNO. Daarnaast heeft ze tijdens haar PhD onderzoek gedaan naar hoe het gebruik van natuur steden aantrekkelijker, leefbaarder, duurzamer, gezonder en klimaatbestendig maakt.

Maarten Markus is Manager Duurzaamheid bij AM. Hier werkt hij aan de strategie en implementatie van duurzaamheid in nieuwe gebiedsontwikkeling projecten. Dit doet hij op vier pijlers: Energietransitie, Circulair Ontwikkelen, Duurzame Mobiliteit en Klimaatadaptatie. AM ontwikkeld projecten in samenwerking met overheden en vastgoedorganisaties en -gebruikers, voor het realiseren van inspirerende en duurzame leefomgevingen. In dit programma zal Maarten meer vertellen over de klimaatscan, een manier waarop ze in hun projecten kunnen anticiperen op klimaatrisico’s.

Dit programma is ontwikkeld door
Robbert Bovee
Programmamaker Ruimtelijke Stad
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartner