Aan de vooravond van de Rotterdamse Gemeenteraadsverkiezingen gaan op 10 maart burgemeester Ahmed Aboutaleb, wethouders Arjan van Gils (D66), Bas Kurvers (VVD) en Roos Vermeij (PvdA) en alle belangrijke lijsttrekkers tijdens een 12-uur durend verkiezingsprogramma in gesprek met Rotterdamse bestuurders, experts, ondernemers, vernieuwers, activisten en in het bijzonder jongeren, over de toekomst van hun stad. Over de grote en complexe maatschappelijke uitdagingen en in het bijzonder over zaken die voor bewoners en ondernemers urgent zijn. Over wat er goed gaat in de stad, maar vooral over wat er echt beter en anders moet. Meld je aan, laat je horen en stel je vragen!

Deze eerste bijeenkomst van Nieuw Rotterdam richt zich op de gemeenteraadsverkiezingen en is daarmee gelijk het vertrekpunt van een blijvend dialoogpodium in de Maasstad. Nieuw Rotterdam is hét podium voor de veerkrachtige stad van de toekomst, waarin Rotterdammers in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen veelvuldig en intensief het gesprek met elkaar aangaan.

Programma’s terugkijken

10.00 – 11.00 uur: In gesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb

11.15 – 12.45 uur: Van wie is de stad?

13.45 – 15.15 uur: Betaalbaar wonen

15.45 – 17.15 uur: De toekomst van de haven

19.30 – 21.30 uur: In gesprek met de lijsttrekkers

Programmaopbouw

10.00 – 11.00 uur: In gesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb
Burgemeester Aboutaleb wordt door Dionne Abdoelhafiezkhan geïnterviewd over hoe het is om burgervader te zijn. Over hoe hij aankijkt tegen de toenemende tweedeling en de positie van jongeren in Rotterdam. Ook gaat het gesprek over de relatie tussen overheid en burger en over welke mogelijkheden hij ziet om als Rotterdamse gemeenschap veerkrachtig uit de Corona-crisis te komen, mentaal én economisch. En over de klimaatopgave en de digitalisering van de economie. Jongeren krijgen in de tweede helft van het gesprek de gelegenheid op zijn uitspraken te reageren en vragen te stellen.

11.15 – 12.45 uur: Van wie is de stad?
Hoe rechtvaardig en inclusief is onze stad Rotterdam? Wie mogen en kunnen meedoen, wie worden uitgesloten? Wie heeft er wel en wie heeft er geen stem en wie kunnen wel en niet meebeslissen over hoe Rotterdam zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Wie vertrouwt wie nog en hoe is de relatie tussen overheid en de burgers? Neemt de burger haar/zijn verantwoordelijkheid voldoende? Wat doet de polarisatie met de stad? En hoe staat het met racisme en discriminatie op het werk, op de woningmarkt, bij sportbeoefening, op school en bij het uitgaan?

Wethouder Roos Vermeij wordt door Evita de Roode bevraagd over hoe de stad er wat haar betreft voor staat. Wat is er de afgelopen jaren ten goede veranderd, wat is mislukt en wat moet de komende bestuursperiode echt anders worden aangepakt?

Het gesprek wordt verder gevoerd met: Malique Mohamud (Niteshop/Concrete Blossom), Frank van Steenbergen (Drift), Ivana Pilipovic (LOKAAL), Sami Martins Ribeiro (Hogeschool Rotterdam/Included), Basti Poortvliet (Politie Rotterdam) en Rachid Benhammou (Wat we doen).

12.45 – 13.30 uur: Lunchpauze
In de lunchpauze kan er gegeten worden uit de lokale keuken van Food Union, de culinaire broedplaats die gevestigd is in het Keilepand. Er is keuze uit een ruim assortiment aan gerechten uit verschillende eetculturen.

13.45 – 15.15 uur: Betaalbaar wonen
Wie kan er nog in de stad wonen? Huur- en koopwoningen worden voor veel van de Rotterdammers onbetaalbaar. Starterswoningen zijn voor jongeren financieel onbereikbaar, jonge gezinnen kunnen niet doorstromen naar grotere woningen en de snel oplopende hoogte van de koopsommen is voor slechts enkelen nog op te brengen. Gentrificatie manifesteert zich in veel buurten in de stad, het woonprotest zwelt aan en de roep om het ‘recht op wonen’ klinkt steeds luider. Welke oplossingen zijn er voor deze wooncrisis, wat is de rol van de lokale overheid, van de woningcorporaties en de projectontwikkelaars? En kunnen de bewoners, de woningzoekenden, het heft ook in eigen hand nemen door als wooncoöperatie zelf te gaan bouwen?

Bas Kurvers wordt door Hasna El Maroudi geïnterviewd over hoe deze crisis ook in Rotterdam heeft kunnen toeslaan en welke rol het Rotterdamse stadsbestuur heeft bij het oplossen van dit grote probleem. Wat is er de afgelopen collegeperiode aan ingrepen vanuit de gemeente tot stand gebracht om de woningbouw te versnellen? Welk beleid is wel en wat is niet succesvol geweest. Welke blokkades moeten er uit de weg geruimd worden om de woningmarkt de komend tien jaar te verruimen?

Het gesprek wordt verder gevoerd met: Mohamed el Achbar (directeur-bestuurder Woonstad), Arie Lengkeek (Operatie Wooncoöperatie), Malique Mohamud (Niteshop), Mustapha Eaisaouyen (Recht op de Stad) en Helma Born (regiodirecteur Bpd Regio Zuid-West).

15.45 – 17.15 uur: De toekomst van de haven
De haven van Rotterdam is nog steeds de grootste van Europa en vijfde op de wereldranglijst. Maar de haven is ook de vuilste van Europa en verantwoordelijk voor 13,5% van de CO2-uitstoot van Nederland. Hoe ziet de toekomst er uit wat betreft industrie, innovatie, werkgelegenheid en hoe gaat de haven een relevante en noodzakelijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2? Op welke manieren en in welk tempo wordt de grote energietransitie ter hand genomen? Wat betekent dit voor de mensen die in de haven werken? Biedt de circulaire economie nieuwe kansen? En is er nog een voldoende mentale verbinding tussen de haven en de Rotterdammers?

Wethouder Arno Bonte wordt door journalist Dore van Duivenbode bevraagd op hoe de Rotterdamse Haven verandert. Welke stappen zijn in de afgelopen bestuursperiode al gezet, wat moet er de komende jaren absolute prioriteit krijgen?

Het gesprek wordt verder gevoerd met: Nico van Dooren (Port of Rotterdam), Anna Handschuh (Hogeschool Rotterdam), Alice Kerkt (Deltalinqs) en Igno Notermans (Drift).

17.30 – 19.00 uur: Diner
Op de begane grond van het Keilepand kan uit de keuken van Food Union een gezonde avondmaaltijd worden genuttigd. Buiten kan er rondom het gebouw worden gewandeld door het Merwe-Vierhavensgebied, daar waar de haven en stad elkaar ontmoeten en dat komende jaren een ingrijpend transformatie zal ondergaan.

19.30 – 21.30 uur: In gesprek met de lijsttrekkers

Op 16 maart gaat Rotterdam naar de stembus om een nieuwe Gemeenteraad te kiezen en van daaruit tot een nieuw College van Burgemeester en Wethouders te komen. De startvraag voor alle deelnemende lijsttrekkers van de Rotterdamse politieke partijen is: ‘in wat voor een stad wil je in 2050 leven en wat zijn de besluiten die je de komende bestuursperiode gaat nemen om aan die ambitie bij te dragen?’ Verder gaan de moderatoren Dionne Abdoelhafiezkhan en Dore van Duivenbode de lijsttrekkers bevragen over hoe zij aankijken tegen de grote stedelijke vraagstukken van deze tijd en welke prioriteiten er in hun verkiezingsprogramma’s staan. Welke besluiten gaan zij nemen ten aanzien van de wooncrisis en de noodzakelijke transities in de Rotterdamse haven. En hoe gaan zij de vertrouwensrelatie met de burgers herstellen en alle Rotterdammers betrekken bij het samen maken van de stad: van, voor en door iedereen? Gedurende het programma is er de gelegenheid voor alle Rotterdammers, en in het bijzonder jongeren, vragen aan de lijstrekkers te stellen.

Met: Robert Simons (Leefbaar Rotterdam), Pascal Lansink (VVD), Chantal Zeegers (D66), Richard Moti (PvdA), Judith Bokhove (Groen Links), Faouzi Achbar (DENK), Christine Eskes (CDA), Mieke Megawati Vlasblom (BIJ1) , Imane Elfilali (Volt) en Ardi Oostdijk (Forum voor Democratie).

MELD JE AAN EN DOE MEE AAN HET GESPREK!
Rotterdammers worden uitgenodigd aan het programma deel te nemen: te komen luisteren naar de interviews, de gesprekken die worden gevoerd en de meningen en politieke ambities die worden gedeeld. Bij ieder programma is er in het tweede deel gelegenheid tot het stellen van vragen. Meld je aan via de reserveerknop rechtsboven!

*Sprekers zijn nog onder voorbehoud

Dit programma is ontwikkeld door
Partners