De woningbouw, industrie, infrastructuur, natuurdoelen en klimaatadaptatie staan onder druk door ruimtegebrek. ‘’Nederland is vol!’’, schreeuwen veel politici. Maar is dit echt zo? Als het draait om de ruimtelijke indeling van ons land wordt vaak de olifant in de kamer vermeden: de veehouderij. De Nederlandse veehouderij neemt namelijk de helft van het oppervlakte in – we zijn het meest veedichte land ter wereld. Het ruimtevraagstuk is verbonden met de keuzes over ons dieet en wat we produceren. Als je keuzes maakt, is er ruimte genoeg. Denk nou eens al dit vee weg. Stel we kiezen voor een compleet plantaardig voedselsysteem en we stoppen met het produceren en importeren van dierlijke producten, wat voor landschap levert dit dan eigenlijk op? Wat betekent dit voor de boer van de toekomst? Recent onderzoek laat zien dat minder vlees en zuivel, meer ruimte kan vrijspelen voor natuur, ontspanning, klimaat, biodiversiteit en tegelijkertijd meer rechtvaardigheid kan bieden voor mens, dier en natuur. Ondanks dit veelbelovende toekomstbeeld, belanden er miljarden euro’s aan subsidies bij de intensieve veehouderij. Wat zou er voor nodig zijn om dit scenario voor elkaar te krijgen? We duiken verder in deze plantaardige plannen samen met wetenschappers, experts, boeren en landschapsarchitecten.

Over de sprekers

Berno Strootman is landschapsarchitect en was van 2016 tot 2020 Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. In zijn werk houdt hij zich vaak bezig met duurzaamheidsvraagstukken en klimaatverandering. Samen met ‘stikstofprofessor’ Jan Willem Erisman was hij een van de touwtrekkers van het rapport Nederland Veganland. Vanuit het principe van klimaatrechtvaardigheid verkende zij hoe Nederland eruit zou zien als we allemaal plantaardig gaan eten.

Bettina Bock is socioloog en hoogleraar inclusieve plattelandsontwikkeling aan de Universiteit van Wageningen. Ze doet onderzoek naar de leefbaarheid van het platteland, de rol van de boer in culturele identiteit, burgerparticipatie en is hiernaast is ze geïnteresseerd in de kloof en ruimtelijke ongelijkheid tussen stad en platteland.

Joost van Strien kan zichzelf de eerste vegan boer van Nederland noemen. Op zijn boerderij Zonnegoed in Flevoland teelt hij samen met zijn team groenten op een vegan-biologische manier en staan de kwaliteit van de bodem en biodiversiteit centraal. De vooruitstrevende werkwijze van Joost en zijn team geven een inkijkje hoe de landbouw van de toekomst eruit zou kunnen zien.

Lara Sibbing is wetenschapper en een autoriteit op het gebied van de landbouw- en voedseltransitie. Daarnaast is ze kandidaat Europarlementariër voor GroenLinks-Partij van de Arbeid. Ze studeerde veehouderij, biologische landbouw en bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit en promoveerde daar op gemeentelijk voedselbeleid. In haar werk praat ze met ambtenaren, bestuurders, maar ook met hardcore vegans en gangbare melkveehouders.

ProgrammareeksDe Maaltijd van Morgen

Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld. We verbouwen heel veel voedsel op een efficiënte manier. Deze productie op grote schaal zorgt voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en vervuiling. We moeten ons voedselsysteem hervormen op een manier dat er voldoende en gezond voedsel voor iedereen is, maar ook op een manier dat natuur en milieu kunnen herstellen. Wat betekent dit voor ons voedselsysteem? In deze programmareeks duiken we in het voedselsysteem en ons voedselpatroon van de toekomst. We nemen een kijkje in de keuken ‘van morgen’ met nieuwe recepten en met de voedselvisie 2050 als uitgangspunt. Deze visie is ontwikkeld door een team van voedseldenkers, onder leiding van Wageningen Universiteit. We behandelen vragen als: hoe creëren we een gezond en duurzaam voedselsysteem? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat is nu al mogelijk en welke innovaties zijn nodig? Welke voorbeelden bestaan er op nationale en internationale schaal? Met als belangrijkste vraag: wat eten we morgen?