Burgerberaden maken een opmars in Nederland. Steeds meer lokale overheden gaan ermee aan de slag. Het burgerberaad is een manier om met burgers en de politiek gelijkwaardig samen te werken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Denk aan de klimaataanpak, afvalproblemen en de wooncrisis. Een jaar geleden startte het burgerberaad wonen in Zaanstreek-Waterland, waar ze op zoek gingen naar nieuwe ideeën en oplossingen voor de wooncrisis. Aan de hand van ervaringen en lessen in de Zaanstreek onderzoeken we vanavond wat het burgerberaad kan betekenen binnen de volkshuisvesting. Kan het burgerberaad ons uit de wooncrisis helpen?

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Verschillende mensen en partners die betrokken zijn geweest bij het burgerberaad in de Zaanstreek rondom wonen delen vanavond hun inzichten. Hoe is het proces verlopen? Wat heeft het opgebracht? En is dit ook iets voor Amsterdam?

  • Cees Tip was als directeur-bestuurder van een woningcorporatie een van de initiatiefnemers van dit burgerberaad. Waarom nam een woningcorporatie dit initiatief? En heeft het gebracht wat hij hoopte
  • Mirjam de Pagter is van de G1000, een onafhankelijke organisatie voor en door burgers die vanaf 2014 burgerberaden organiseren. Ze organiseerden ook het burgerberaad in de Zaanstreek. Wat is een burgerberaad precies? En hoe is dit proces verlopen?
  • De Monitor/Klankbordgroep bestaat uit een groep deelnemers van de burgerraad die erop toezien dat het Burgerakkoord ook uitgevoerd wordt. Zij treden na het proces op als gesprekpartner en kunnen de overheid en partnerorganisaties gevraagd en ongevraagd advies geven. Afvaardiging neemt deel aan het gesprek en zit in de zaal. Hoe hebben zij het proces ervaren? En hoe zien zij er op toe dat het Burgerakkoord uitgevoerd wordt?
  • Anouk Reintjens is vanuit ontwikkelaar AM één van de ‘systeempartners’ die mee hebben gedaan met her burgerberaad. Wat heeft deelname betekent voor AM? En zijn ze iets anders gaan doen?
  • Lenneke Degenaar is participatie-expert en is betrokken bij dit burgerberaad als adviseur van de gemeente Wormerland. Hoe kijkt zij naar het proces en de opbrengsten vanuit gemeentelijk perspectief?
Dit programma is ontwikkeld door
Joline Rodermans
Programmamaker Sociale Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksWonen voor iedereen

Hoe ziet de toekomst van sociale huur eruit? Een reeks gesprekken in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen.