Op maandagmiddag 8 april 2024 organiseren Architectenweb, MORE Architecture en Pakhuis de Zwijger een symposium over de renovatie van sociale woningbouw. Hoe kan de bestaande bebouwing worden verduurzaamd en beter worden ingedeeld, en hoe kan de woonkwaliteit hiervan een impuls krijgen? Sprekers zijn onder anderen Marjolein van Eig (BureauVanEig), Hans Meijer (Vanschagen Architecten) en Oliver Thill (Atelier Kempe Thill).

 

Over het programma

De sloopkogel heeft de afgelopen jaren flink huisgehouden in Nederland. In het kader van
de binnenstedelijke woningbouwopgave vinden in talloze gemeente zogenaamde ‘sloop-
nieuwbouw’ projecten plaats. In veel gevallen gaat het hier om complexen met sociale
woningbouw die worden vervangen door nieuwbouw. Een significant deel van de de
naoorlogse woningbouw is inmiddels vervangen.

Sloop is vanuit cultuurhistorisch oogpunt vaak onwenselijk: op veel plekken worden stukken
van het stedelijk weefsel ‘uitgegumd’. Maar ook vanuit sociaal perspectief is sloop van
woningbouwcomplexen vaak niet gewenst: bestaande sociale netwerken worden uit elkaar
getrokken. Bovendien geeft het platslaan van woningblokken het signaal af dat zittende
gemeenschappen er niet toe doen.

Daar komt nu een veranderend perspectief op CO2-uitstoot bij en die laat de afweging
tussen ‘renoveren’ en ‘slopen en opnieuw beginnen’ nu vaker uitvallen ten gunste van
renovatie. Er gaan steeds meer stemmen op om in basis helemaal niks meer te slopen en
alleen als het echt niet anders kan nog te slopen.

Renovatie kent tal van uitdagingen en kansen, en daar willen we op deze middag met elkaar
over spreken. Hoe kan bebouwing uit verschillende bouwperioden zo gerenoveerd worden
dat deze weer bij de tijd is? Hoe pak je dat aan? Welke uitdagingen moeten daarbij
overwonnen worden? Hoe neem je de bewoners hierin mee? En vooral ook: welke kansen
biedt het?

Dit is ons tweede symposium over sociale woningbouw. In het drukbezochte symposium
‘Nieuw elan voor sociale woningbouw’ dat we afgelopen najaar in Pakhuis de Zwijger
hielden kwam nieuwbouw aan bod. In dit symposium focussen we nu op de vernieuwing van
bestaande sociale woningbouw. Het symposium is gratis toegankelijk en vindt plaats op
maandagmiddag 8 april 2024 in de Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger.

Programma
13:00-13:30 | Inloop met koffie en thee
13:30-15:15 | Lezingen
  • Introductie door Daan Roggeveen (MORE Architecture)
  • Lezing door Tess Broekmans (Urhahn) over het door hen ontwikkelde handelingsperspectief voor de verbetering van naoorlogse wijken;
  • Lezing door Marjolein van Eig (BureauVanEig) over terughoudend en tegelijkertijd strategisch interveniëren in bestaande sociale woningbouw;
  • Lezing door Marc Ibelings (Ibelings van Tilburg) over de succesvolle vernieuwing van de Van der Pekbuurt en Gentiaanbuurt in Amsterdam;
  • Lezing door Hans Meijer (Van Schagen) over impactvolle renovaties van sociale woningbouw in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam;
15:15-15:45 | Pauze met koffie en thee
15:45-17:00 | Lezingen
  • Lezing door Oliver Thill (Atelier Kempe Thill) over de Lacaton Vassal-achtige renovatie van een sociale woningbouwflat in Antwerpen;
  • Lezing door een stadsontwikkelaar (Woonin) over het meenemen van bewoners bij renovatie: sociaal renoveren;
  • Lezing door Jeroen Bergsma (Superuse Studios) over hun circulaire renovaties van sociale woningbouw in Rotterdam en Den Haag;
  • Reflectie door Nathalie van Hoeven (Eigen Haard), Marjolein van Eig (BureauVanEig) en Daan Roggeveen (MORE Architecture).
17:00-18:00 | Netwerkborrel

Alle deelnemers aan het evenement zullen ruim van tevoren publiek gemaakt worden, zodat op deze middag effectief nieuwe contacten gelegd kunnen worden.

Over ArchitectenwebSymposia

Vanuit Architectenweb worden door het jaar heen verschillende symposia georganiseerd, steeds rond een ander actueel thema. Eerder zijn zo bijvoorbeeld symposia georganiseerd rond het hybride stadsblok, de maakstad en modulair bouwen in hout. Voor architecten, opdrachtgevers en adviseurs zijn deze symposia gratis toegankelijk. Wat betreft de maakindustrie zijn de evenementen exclusief toegankelijk voor de Partners van Architectenweb. Leveranciers in de bouw die de symposia graag willen bijwonen, maar nog geen Partner zijn van Architectenweb, vragen wij contact met ons op te nemen.

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Indira van ’t Klooster
Director Arcam